Behandeling van TOS

 

 

 

 

 
 

 

Behandeling van TOS

Lees voor

Door vroeg te starten met de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) worden de beste resultaten bereikt. De NSDSK behandelt kinderen tussen 2 en 8 jaar oud. De periode van 0 tot 7 jaar is van belang voor het leren van taal. Taal is belangrijk om op school goed te kunnen leren en in het contact met anderen. In de behandeling speelt u als ouder/verzorger een grote rol, omdat uw kind het grootste deel van de tijd met u doorbrengt.

Onderzoek

De specialisten van het Audiologisch Centrum van de NSDSK of een ander audiologisch centrum doen onderzoek naar de spraak en taal bij jonge kinderen. Het audiologisch centrum dat het kind onderzoekt geeft zelf geen behandeling, maar verwijst het kind door. Zo kan uw kind verwezen worden naar de afdeling Vroegbehandeling of de Fonopoli van de NSDSK. 

Klik hier voor informatie over de onderzoeken op het ACHN.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit TOS van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Lees voor

 

Door vroeg te starten met de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) worden de beste resultaten bereikt. De NSDSK behandelt kinderen tussen 2 en 8 jaar oud. De periode van 0 tot 7 jaar is van belang voor het leren van taal. Taal is belangrijk om op school goed te kunnen leren en in het contact met anderen. In de behandeling speelt u als ouder/verzorger een grote rol, omdat uw kind het grootste deel van de tijd met u doorbrengt.

Onderzoek

De specialisten van het Audiologisch Centrum van de NSDSK of een ander audiologisch centrum doen onderzoek naar de spraak en taal bij jonge kinderen. Het audiologisch centrum dat het kind onderzoekt geeft zelf geen behandeling, maar verwijst het kind door. Zo kan uw kind verwezen worden naar de afdeling Vroegbehandeling of de Fonopoli van de NSDSK. 

Klik hier voor informatie over de onderzoeken op het ACHN.

Hoe meld ik mijn kind aan voor Vroegbehandeling TOS of de Fonopoli?

U bent door een audiologisch centrum of medisch specialist doorverwezen naar de Vroegbehandelding TOS of Fonopoli van de NSDSK. U heeft hiervoor een ZG-verklaring gekregen. Hoe gaat het nu verder?

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure.

Fonopoli

Bij de Fonopoli krijgen kinderen van 4 tot en met 7 jaar die moeite hebben met verstaanbaar spreken (fonologische stoornis) een korte intensieve behandeling. Deze kinderen komen bij de logopedist, alleen is het resultaat van deze logopedische behandeling onvoldoende. Om de behandelend logopedist op weg te helpen, gaat het kind naar de Fonopoli. Het traject duurt 10-12 weken. Tijdens deze periode krijgt uw kind 6 x één dagdeel individuele logopedische behandeling. Ook krijgt uw kind groepsbehandeling, die zich vooral richt op de sociale weerbaarheid. U wordt als ouder(s), verzorger(s) actief betrokken bij de behandeling: u krijgt begeleiding, u bent aanwezig tijdens de behandeldagen en u volgt twee oudercursussen. Het team bestaat uit twee logopedisten, een klinisch linguïst en een gedragswetenschapper.

 

Vroegbehandeling TOS

De Vroegbehandeling is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. De behandeling is gericht op het kind, de ouders en de directe omgeving. In de behandeling staat de communicatie tussen ouder en kind centraal. Het aanbod van de Vroegbehandeling bestaat uit: groepsbehandeling of behandeling door het Ambulant Team, en cursussen voor ouders en overige betrokkenen, zoals grootouders en groepsleiders van de peuterspeelzaal. Zie ons aanbod hieronder. 

Groepsbehandeling

Behandelgroep de Ster, voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Bij de behandeling zijn altijd meerdere mensen betrokken. Op de behandelgroep ‘de Ster’ zijn een gedragswetenschapper, een logopedist en twee pedagogisch begeleiders aanwezig. Samen vormen zij het multidisciplinair team. Zij behandelen de kinderen en volgen samen de ontwikkeling. Omdat de kinderen nog jong zijn vindt de behandeling spelenderwijs plaats. Op de Ster werken wij met thema’s en doen wij allerlei activiteiten die geschikt zijn voor jonge kinderen. Via deze activiteiten wordt gewerkt aan gerichte doelen. U als ouder bent heel belangrijk in het behandeltraject van uw kind. Elke drie maanden is er een gesprek met u en het behandelteam. Samen maken we afspraken over de behandeling en stellen we doelen vast. De behandeling stopt als de behandeldoelen zijn bereikt of als het kind 4 jaar wordt en naar een vervolgplek gaat.

Alvast een indruk krijgen van behandelgroep de Ster? Klik hieronder voor een digitale welkomtour:

English | Türk | Alearabia

Behandelgroep de Zon, voor kinderen met een fonologische stoornis

Behandelgroep 'de Zon'  is voor kinderen vanaf 3 jaar met ernstige problemen in het verstaanbaar spreken. Op deze behandelgroep zijn een gedragswetenschapper, een klinisch linguïst, twee logopedisten en een pedagogisch begeleider aanwezig. Net als op de Ster vindt behandeling spelenderwijs plaats. Tijdens individuele logopediesessies en groepsactiviteiten wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van de verstaanbaarheid van uw kind. U wordt als ouder actief betrokken bij de behandeling van uw kind. Er zijn informatieochtenden, u kunt meekijken met logopediesessies en krijgt advies over oefeningen die u thuis kunt doen. Na drie maanden is er een gesprek met u en het behandelteam over de voortgang en de behandeldoelen. Na een half jaar verlaat uw kind de Zon. Wij bespreken dan met u de beste vervolgstappen. Deze zijn afhankelijk van de vooruitgang en de leeftijd van uw kind. Bij alle kinderen op de groep meten we de ontwikkeling op gebied van fonologie, taal en gedrag. Dit doen we als uw kind start op de groep, na drie maanden en na zes maanden als uw kind 'de Zon' veraat.

Alvast een indruk krijgen van behandelgroep de Zon? Klik hieronder voor een digitale welkomtour:

English | Türk | Alearabia

Behandeling thuis of op het dagverblijf

Als onderdeel van de groepsbehandeling kan de behandeling kan ook thuis plaatsvinden of op het dagverblijf van uw kind. We noemen dit ambulante begeleiding. Ouders krijgen ambulante begeleiding wanneer zij een vraag hebben over de opvoeding van hun kind met TOS of wanneer wij ter overbrugging van plaatsing op de behandelgroep starten met begeleiding thuis. Een ambulant begeleider ondersteunt ouders, leidsters en andere betrokkenen bij het stimuleren van de taalontwikkeling en de algehele ontwikkeling. Ook hierbij is de gedragswetenschapper altijd betrokken.

Sterrenwacht
Dit ouder-kindprogramma is voor kinderen die op de wachtlijst staan of al in groepsbehandeling zijn. U krijgt vier ochtenden op een behandelgroep van de Ster tips, terwijl u speelt met uw kind. Ook krijgt u tips bij de dagelijkse dingen die u doet met uw kind, zoals fruit eten. Met deze tips kunt u de spraaktaalontwikkeling van uw kind stimuleren. Dit programma is onder begeleiding van een logopedist en een pedagogisch begeleider. Bent u grootouder en speelt u een rol in de opvoeding van uw kleinkind? U past bijvoorbeeld een of meerdere dagen per week op? Dan kunt u ook Sterrenwacht volgen. Klik hier voor meer informatie over Sterrenwacht.

Behandeling door het Ambulant Team

Behandeling door het Ambulant Team vindt gedurende een half jaar plaats bij het gezin thuis en op de opvang. Het Ambulant Team bestaat uit een teamleider/gedragswetenschapper, een logopedist en een ambulant TOS begeleider. U leert als ouder door middel van indirecte logopedie vaardigheden waarmee u actief de spraak- en taalproblemen van uw kind kunt verminderen en de taalontwikkeling kunt stimuleren. De groepsleiding/gastouder leert van een ambulant TOS begeleider door middel van coaching hoe zij de taalontwikkeling van uw kind op de opvang kan stimuleren. De behandeling thuis en op de opvang zijn op elkaar afgestemd. Ouders kunnen daarnaast begeleiding krijgen met betrekking tot opvoedingsvragen die samenhangen met de taalproblemen.

Alvast een indruk krijgen van de behandeling door het Ambulant Team? Kijk naar de onderstaande video:

English

Cursussen

Als uw kind in behandeling is bij de NSDSK dan nodigen wij u uit voor de workshop 'Ervaar TOS' en voor twee oudercursussen: ‘Samen praten met plezier’ en ‘Online thema gebarenlessen’. Met de vaardigheden die u tijdens de cursussen leert, helpt u de taalontwikkeling van uw kind te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit TOS van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

 

'Goste kende met haar 3,5 jaar 25 actieve woorden. Zinnen waren niet langer dan 2 woorden en alleen te verstaan door ons. De situatie na de behandeling van de Zon was life changing! Goste maakt hele zinnen, geeft aan als mensen haar niet verstaan en communiceert weer met mensen. Oftewel alles is veranderd. Ons kind kan zich eindelijk ontwikkelen zoals zij wil!' -  Brenda moeder van Goste (behandelgroep de Zon Hoofddorp)

“We zijn heel blij met jullie! Tom gaat er vooruit en hij vindt het geweldig op de Ster!.”

 

 

Jullie hebben echt het beste uit Aiden naar boven gehaald, hij was hier echt op zijn plek en is enorm gegroeid".

Jack en Janine, ouders van Tom (behandelgroep de Ster Hilversum).

 

 

Amber, moeder van Aiden (behandelgroep de Ster Zwaag).

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op