Fonopoli - Informatie voor ouders

 

 

 

 

 
 

 

Fonopoli - Informatie voor ouders

Lees voor

De Fonopoli is bedoeld om meer zicht te krijgen in het spraakprobleem van uw kind, om het spreken vooruit te helpen en uw kind en u als ouder(s), verzorger(s) vertrouwen te geven in de communicatie.

Voor welke kinderen is de Fonopoli?

Uw kind heeft moeite met het maken van sommige klanken en is hierdoor moeilijk verstaanbaar. Logopedische behandeling geeft onvoldoende resultaat en de logopedist wil ondersteuning. Om de behandelend logopedist op weg te helpen, kan uw kind naar de Fonopoli. Bij de Fonopoli krijgen kinderen van 4 tot 8 jaar die moeite hebben met verstaanbaar spreken (fonologische stoornis) een korte intensieve behandeling. Het traject duurt 10-12 weken.

Team Fonopoli

  • Twee logopedisten: zij doen onderzoek naar de spraakproductie en geven de individuele behandelingen op het gebied van spraak.
  • Klinisch linguïst: zij werkt samen met de logopedisten de spraakonderzoeken uit en stelt een behandelplan op. Ook geeft zij u uitleg over de logopedische behandeling en zorgt zij voor een overdracht naar de  logopedist van uw kind.
  • Gedragswetenschapper/teamleider: zij geeft de groepsbehandelingen en heeft gesprekken met u over de behandeling en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.

Het Fonopoli-traject

Bij het eerste bezoek heeft de gedragswetenschapper een gesprek met u terwijl één van de logopedisten wat taakjes bij uw kind afneemt. De logopedist maakt ook een video-opname van de spontane taal van uw kind. Dit spraakonderzoek duurt ongeveer 2,5 uur. Samen met de klinisch linguïst beoordeelt de logopedist deze opname om het spontane spreken en de spraakmotoriek in kaart te brengen. Daarna maakt de klinisch linguïst een behandelplan. De resultaten en het behandelplan bespreekt de klinisch linguïst met u via beeldbellen. 

Uw kind krijgt hierna 6 weken lang, elke week twee individuele logopedische behandelingen voor de spraakproblemen. Ook zijn er groepsbehandelingen die gericht zijn op bewustwording van de problematiek. De behandeldagen duren 2,5 uur: twee individuele logopedische behandelingen van 35 minuten en een groepsbehandeling van 45 minuten. Tussen de behandelingen zijn steeds korte pauzes waarin uw kind iets kan eten/drinken.

Twee logopedisten geven de individuele behandelingen. De logopedisten proberen verschillende behandelmethodes en behandeltechnieken. Zo kijken zij wat uw kind helpt om beter verstaanbaar te leren spreken. De logopedisten bespreken na elke behandeling met de klinisch linguïst hoe het ging. U als ouder(s),verzorger(s), bent voor een deel bij deze individuele behandeling aanwezig. 

U heeft een aantal gesprekken met de gedragswetenschapper over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De reden hiervoor is dat door problemen met verstaanbaarheid uw kind zich minder goed kan voelen. En dat uw kind minder durft en kan communiceren met de omgeving. 

U volgt tijdens de behandeling twee oudercursussen. Deze cursussen gaan over fonologie en over technieken die u kunt inzetten in de communicatie met uw kind met fonologische problemen. Deze oudercursussen duren ongeveer 45 minuten.  

De Fonopoli is een kort maar intensief traject. Om dit traject te laten slagen, is het belangrijk dat u en uw kind op tijd aanwezig zijn bij alle activiteiten. Dit vraagt een goede agendaplanning. Omdat Fonopoli-activiteiten tijdens schooltijd zijn, is het belangrijk dat u hierover goed communiceert met school. Wij vragen u om geen andere kinderen mee te nemen naar de Fonopoli.

De verslagen zetten wij voor u klaar in het beveiligde ouderportaal. Wij vragen u om de verslagen te sturen naar de logopedist die uw kind behandelt en naar school.

Afsluiting en overdracht

Uw kind sluit de Fonopoli af met een diploma. Het team van de Fonopoli heeft aan het eind van het traject een overleg waarin zij de resultaten en adviezen bespreken. Op de laatste behandeldag bespreken zij dit met u. De klinisch linguïst maakt een eindverslag. Er is een overdracht naar de logopedist die uw kind behandelt, de school en andere betrokken hulpverleners.

Vervolg

Twee tot drie maanden na het afronden van de Fonopoli neemt de gedragswetenschapper contact met u op. U bespreekt hoe het met uw kind gaat. Ook nemen wij contact op met de logopedist. Als het nodig is, kan de klinisch linguïst meedenken over de logopedische behandeling door aangepaste of nieuwe adviezen te geven.

Aanmelden Fonopoli

Is uw kind bekend bij een audiologisch centrum, dan kunt u als ouder/verzorger bij het audiologisch centrum een ZG-verwijzing (verwijsbrief) voor de Fonopoli aanvragen. Is uw kind niet bekend bij een audiologisch centrum, dan heeft u een verwijzing naar het audiologisch centrum nodig van een arts en/of het consultatiebureau. Het audiologisch centrum vraagt informatie van u en de logopedist die uw kind behandelt en beoordeelt of zij de ZG-verklaring voor de Fonopoli kunnen afgeven. 
Als u de ZG-verwijzing voor uw kind heeft ontvangen, dan stuurt u deze naar clientenadministratie@nsdsk.nl en/of contact op te nemen met de cliëntadministratie via 020-5745945.

Kosten

De zorg voor vanuit de Fonopoli wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor kinderen onder de 18 jaar is er geen eigen risico en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Locatie en meer informatie

De Fonopoli zit in het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord, Noordeinde 124b, 1121 AL Landsmeer. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Marieke Lagro, teamleider Fonopoli via e-mail mlagro@nsdsk.nl of telefoonnummer 06-82095385.

 

Lees voor

De Fonopoli is bedoeld om meer zicht te krijgen in het spraakprobleem van uw kind, om het spreken vooruit te helpen en uw kind en u als ouder(s), verzorger(s) vertrouwen te geven in de communicatie.

Voor welke kinderen is de Fonopoli?

Uw kind heeft moeite met het maken van sommige klanken en is hierdoor moeilijk verstaanbaar. Logopedische behandeling geeft onvoldoende resultaat en de logopedist wil ondersteuning. Om de behandelend logopedist op weg te helpen, kan uw kind naar de Fonopoli. Bij de Fonopoli krijgen kinderen van 4 tot 8 jaar die moeite hebben met verstaanbaar spreken (fonologische stoornis) een korte intensieve behandeling. Het traject duurt 10-12 weken.

Team Fonopoli

  • Twee logopedisten: zij doen onderzoek naar de spraakproductie en geven de individuele behandelingen op het gebied van spraak.
  • Klinisch linguïst: zij werkt samen met de logopedisten de spraakonderzoeken uit en stelt een behandelplan op. Ook geeft zij u uitleg over de logopedische behandeling en zorgt zij voor een overdracht naar de  logopedist van uw kind.
  • Gedragswetenschapper/teamleider: zij geeft de groepsbehandelingen en heeft gesprekken met u over de behandeling en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.

Het Fonopoli-traject

Bij het eerste bezoek heeft de gedragswetenschapper een gesprek met u terwijl één van de logopedisten wat taakjes bij uw kind afneemt. De logopedist maakt ook een video-opname van de spontane taal van uw kind. Dit spraakonderzoek duurt ongeveer 2,5 uur. Samen met de klinisch linguïst beoordeelt de logopedist deze opname om het spontane spreken en de spraakmotoriek in kaart te brengen. Daarna maakt de klinisch linguïst een behandelplan. De resultaten en het behandelplan bespreekt de klinisch linguïst met u via beeldbellen. 

Uw kind krijgt hierna 6 weken lang, elke week twee individuele logopedische behandelingen voor de spraakproblemen. Ook zijn er groepsbehandelingen die gericht zijn op bewustwording van de problematiek. De behandeldagen duren 2,5 uur: twee individuele logopedische behandelingen van 35 minuten en een groepsbehandeling van 45 minuten. Tussen de behandelingen zijn steeds korte pauzes waarin uw kind iets kan eten/drinken.

Twee logopedisten geven de individuele behandelingen. De logopedisten proberen verschillende behandelmethodes en behandeltechnieken. Zo kijken zij wat uw kind helpt om beter verstaanbaar te leren spreken. De logopedisten bespreken na elke behandeling met de klinisch linguïst hoe het ging. U als ouder(s),verzorger(s), bent voor een deel bij deze individuele behandeling aanwezig. 

U heeft een aantal gesprekken met de gedragswetenschapper over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De reden hiervoor is dat door problemen met verstaanbaarheid uw kind zich minder goed kan voelen. En dat uw kind minder durft en kan communiceren met de omgeving. 

U volgt tijdens de behandeling twee oudercursussen. Deze cursussen gaan over fonologie en over technieken die u kunt inzetten in de communicatie met uw kind met fonologische problemen. Deze oudercursussen duren ongeveer 45 minuten.  

De Fonopoli is een kort maar intensief traject. Om dit traject te laten slagen, is het belangrijk dat u en uw kind op tijd aanwezig zijn bij alle activiteiten. Dit vraagt een goede agendaplanning. Omdat Fonopoli-activiteiten tijdens schooltijd zijn, is het belangrijk dat u hierover goed communiceert met school. Wij vragen u om geen andere kinderen mee te nemen naar de Fonopoli.

De verslagen zetten wij voor u klaar in het beveiligde ouderportaal. Wij vragen u om de verslagen te sturen naar de logopedist die uw kind behandelt en naar school.

Afsluiting en overdracht

Uw kind sluit de Fonopoli af met een diploma. Het team van de Fonopoli heeft aan het eind van het traject een overleg waarin zij de resultaten en adviezen bespreken. Op de laatste behandeldag bespreken zij dit met u. De klinisch linguïst maakt een eindverslag. Er is een overdracht naar de logopedist die uw kind behandelt, de school en andere betrokken hulpverleners.

Vervolg

Twee tot drie maanden na het afronden van de Fonopoli neemt de gedragswetenschapper contact met u op. U bespreekt hoe het met uw kind gaat. Ook nemen wij contact op met de logopedist. Als het nodig is, kan de klinisch linguïst meedenken over de logopedische behandeling door aangepaste of nieuwe adviezen te geven.

Aanmelden Fonopoli

Is uw kind bekend bij een audiologisch centrum, dan kunt u als ouder/verzorger bij het audiologisch centrum een ZG-verwijzing (verwijsbrief) voor de Fonopoli aanvragen. Is uw kind niet bekend bij een audiologisch centrum, dan heeft u een verwijzing naar het audiologisch centrum nodig van een arts en/of het consultatiebureau. Het audiologisch centrum vraagt informatie van u en de logopedist die uw kind behandelt en beoordeelt of zij de ZG-verklaring voor de Fonopoli kunnen afgeven. Als u de ZG-verwijzing voor uw kind heeft ontvangen, dan stuurt u deze naar clientenadministratie@nsdsk.nl en/of contact op te nemen met de cliëntadministratie via 020-5745945.

Kosten

De zorg voor vanuit de Fonopoli wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor kinderen onder de 18 jaar is er geen eigen risico en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Locatie en meer informatie

De Fonopoli zit in het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord, Noordeinde 124b, 1121 AL Landsmeer. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Marieke Lagro, teamleider Fonopoli via e-mail mlagro@nsdsk.nl of telefoonnummer 06-82095385.

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op