Wetenschappelijk onderzoek

 

 

 

 

 
 

 

Wetenschappelijk onderzoek

Lees voor

De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van de NSDSK verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeken zijn divers en altijd gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de praktijk. De NSDSK is een expertisecentrum op het gebied van taal- en gehoorproblemen.

De NSDSK werkt zoveel mogelijk volgens het concept ‘evidence based practice’. Dit betekent dat de zorg die de NSDSK aanbiedt altijd eerst goed onderzocht is. De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling beoordeelt op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten continu of de aangeboden zorg wel echt de beste is. Het onderzoek wordt zoveel mogelijk gestuurd door de behoeften van de behandelaars en cliënten van de NSDSK. De behandelaars dragen actief bij aan de onderzoeken. Daarnaast ontwikkelt de afdeling methodieken voor de vroegtijdige signalering, diagnostiek en begeleiding van kinderen met gehoor- en/of taalproblemen. De afdeling O&O houdt nadrukkelijk rekening met de ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs aan jonge kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen. Zo kunnen andere (zorg)organisaties de onderzoeksresultaten ook gebruiken. De onderzoeksafdeling van de NSDSK werkt samen met verschillende organisaties; collega-instellingen, universiteiten en hogescholen, de jeugdgezondheidszorg, etc.

Deelkracht

Sinds 2019 is de NSDSK een door ZonMw erkende expertise organisatie. De NSDSK is één van de drie erkende expertise organisaties die gezamenlijk leiding geven aan de uitvoering van het meerjarig expertiseprogramma voor de zintuigelijk gehandicapten sector | Auditief/Communicatief genaamd Deelkracht. Het Deelkracht programma wordt uitgevoerd door een consortium waarin ZG instellingen en doelgroepvertegenwoordigende organisaties zijn verenigd. Meer lezen, kijk op www.deelkracht.nl

 

Klik op de afbeelding hierboven om naar de e-learning te gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling op telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Lees voor

De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van de NSDSK verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeken zijn divers en altijd gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de praktijk. De NSDSK is een expertisecentrum op het gebied van taal- en gehoorproblemen.

De NSDSK werkt zoveel mogelijk volgens het concept ‘evidence based practice’. Dit betekent dat de zorg die de NSDSK aanbiedt altijd eerst goed onderzocht is. De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling beoordeelt op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten continu of de aangeboden zorg wel echt de beste is. Het onderzoek wordt zoveel mogelijk gestuurd door de behoeften van de behandelaars en cliënten van de NSDSK. De behandelaars dragen actief bij aan de onderzoeken. Daarnaast ontwikkelt de afdeling methodieken voor de vroegtijdige signalering, diagnostiek en begeleiding van kinderen met gehoor- en/of taalproblemen. De afdeling O&O houdt nadrukkelijk rekening met de ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs aan jonge kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen. Zo kunnen andere (zorg)organisaties de onderzoeksresultaten ook gebruiken. De onderzoeksafdeling van de NSDSK werkt samen met verschillende organisaties; collega-instellingen, universiteiten en hogescholen, de jeugdgezondheidszorg, etc.

Deelkracht

Sinds 2019 is de NSDSK een door ZonMw erkende expertise organisatie. De NSDSK is één van de drie erkende expertise organisaties die gezamenlijk leiding geven aan de uitvoering van het meerjarig expertiseprogramma voor de zintuigelijk gehandicapten sector | Auditief/Communicatief genaamd Deelkracht. Het Deelkracht programma wordt uitgevoerd door een consortium waarin ZG instellingen en doelgroepvertegenwoordigende organisaties zijn verenigd. Meer lezen, kijk op www.deelkracht.nl

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling op telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op