De NSDSK is specialist
voor taal en gehoor.
U kunt bij ons terecht voor
vragen over uw gehoor of 
over de taalontwikkeling of
het gehoor van uw kind.

De NSDSK is specialist voor taal en gehoor.
U kunt bij ons terecht voor vragen over uw gehoor of 
over de taalontwikkeling of het gehoor van uw kind.

 

Binnen zes weken na de geboorte wordt tegelijkertijd met de hielprik thuis of op het consultatiebureau een gehoortest gedaan;
“de neonatale gehoorscreening”. 

Vroeg starten met het behandelen van
kinderen met een gehoorverlies is belangrijk, omdat een kind in de eerste vijf jaar van zijn leven de basis legt voor het leren van taal. 

Een goede taalontwikkeling is van belang voor de toekomst van uw kind. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal.

Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

 

Het ACHN helpt iedereen, van jong tot oud, die klachten heeft aan het gehoor of problemen heeft met spraak en taal. Het ACHN is er voor onderzoek en advies en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor u of voor uw kind.

 


 

De Vliegerstraat 1A
1816 KD Alkmaar

072-5141050 | E achn@nsdsk.nl
 

 

 

Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN)

 

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) in Landsmeer is een centrum voor (jonge) kinderen waarbij zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling en mogelijk sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In het STAN vindt Spraaktaalonderzoek plaats en zijn behandelgroepen gevestigd.

 

 

Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

T 020-5745920 | E stan@nsdsk.nl
 

 

 

Alle locaties

De NSDSK heeft behandellocaties in Noord West Nederland voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en doof/slechthorende kinderen.

 

 

Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

Het Audiologisch Centrum helpt iedereen, van jong tot oud, die klachten heeft aan het gehoor of problemen heeft met spraak en taal. Het Audiologisch Centrum is er voor onderzoek en advies en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor u of voor uw kind.

 

T 072-5141050 | E achn@nsdsk.nl

 

Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN)

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) in Landsmeer is een centrum voor (jonge) kinderen waarbij zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling en mogelijk sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In het STAN vindt Spraaktaalonderzoek plaats en zijn behandelgroepen gevestigd.

 

 

T 020-5745920 | E stan@nsdsk.nl

 

Alle locaties

De NSDSK heeft behandellocaties in Noord West Nederland voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en doof/slechthorende kinderen.

 

 

Laatste nieuws

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op