De NSDSK is specialist
voor taal en gehoor.
U kunt bij ons terecht voor
vragen over uw gehoor of 
over de taalontwikkeling of
het gehoor van uw kind.

De NSDSK is specialist voor taal en gehoor.
U kunt bij ons terecht voor vragen over uw gehoor of 
over de taalontwikkeling of het gehoor van uw kind.

 

Binnen zes weken na de geboorte wordt tegelijkertijd met de hielprik thuis of op het consultatiebureau een gehoortest gedaan;
“de neonatale gehoorscreening”. 

Vroeg starten met het behandelen van
kinderen met een gehoorverlies is belangrijk, omdat een kind in de eerste vijf jaar van zijn leven de basis legt voor het leren van taal. 

Een goede taalontwikkeling is van belang voor de toekomst van uw kind. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal.

 Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

Het ACHN helpt iedereen, van jong tot oud, die klachten heeft aan zijn gehoor of problemen heeft met spraak en taal. Het ACHN is er voor onderzoek en advies en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor u of uw kind.

 

 

De Vliegerstraat 1a

1816 KD Alkmaar

T 072-5141050 | E achn@nsdsk.nl

 

 

 

 

 

 

Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN)

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) in Landsmeer is een centrum voor (jonge) kinderen waarbij zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling en er mogelijk sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Op het STAN vindt Spraaktaalonderzoek plaats en zijn behandelgroepen gevestigd.

 

 

Noordeinde 124B

1121AL Landsmeer

T 020-5745920 | E stan@nsdsk.nl

 

 

 

 

 

 

Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP)

Het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) is een innovatief spraaktaalcentrum voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Onder één dak vindt spraak- en taal diagnostiek plaats, zit behandelgroep de Ster voor kinderen met TOS, behandelgroep de Knipoog voor doof/slechthorende kinderen en er zitten twee eerstelijns logopediepraktijken.

 

Hofgeest 343

1102ER Amsterdam

T 020-2382571 | E stap@nsdsk.nl

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Alle locaties

De NSDSK heeft behandellocaties in Noord West Nederland voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en doof/slechthorende kinderen.

 

 

Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

Het ACHN helpt iedereen, van jong tot oud, die klachten heeft aan zijn gehoor of problemen heeft met spraak en taal. Het ACHN is er voor onderzoek en advies en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor u of uw kind.

 

T 072-5141050 | E achn@nsdsk.nl

 

 

 

Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN)

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) in Landsmeer is een centrum voor (jonge) kinderen waarbij zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling en mogelijk sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

In het STAN vindt Spraaktaalonderzoek plaats en zijn behandelgroepen gevestigd.

 

T 020-5745920 | E stan@nsdsk.nl

 

 

Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP)

Het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) is een innovatief spraaktaalcentrum voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Onder één dak vindt spraak- en taal diagnostiek plaats, zit behandelgroep de Ster voor kinderen met TOS, behandelgroep de Knipoog voor doof/slechthorende kinderen en er zitten twee eerstelijns logopediepraktijken.

 

T 020-2382571 | E stap@nsdsk.nl

 

 

Alle locaties

De NSDSK heeft behandellocaties in Noord West Nederland voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en doof/slechthorende kinderen.

 

 

Laatste nieuws

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op