De NSDSK is specialist
voor taal en gehoor.
U kunt bij ons terecht voor
vragen over uw gehoor of 
over de taalontwikkeling of
het gehoor van uw kind.

De NSDSK is specialist voor taal en gehoor.
U kunt bij ons terecht voor vragen over uw gehoor of 
over de taalontwikkeling of het gehoor van uw kind.

 

 


- UPDATE CORONAVIRUS -
Vanwege de besmettingscijfers is door de minister-president de harde lockdown verlengd tot en met
9 februari 2021. De maatregelen zijn bedoeld om het aantal besmettingen terug te dringen en om de zorg doorgang te laten vinden. De NSDSK volgt het beleid van de overheid en zet haar zorgactiviteiten tijdens deze periode voort.

Zorgactiviteiten
Het Audiologisch Centrum Holland Noord blijft open. De behandelgroepen blijven open en de ambulante zorg gaat door, net zoals de gehoorscreening bij pasgeboren baby's. Cursussen en trainingen geven wij zo mogelijk online. Als dat niet mogelijk is kunnen cursussen en trainingen, wanneer ze noodzakelijk zijn voor de zorg, doorgaan in fysieke vorm. 


Bij al onze zorgactiviteiten en cursussen en trainingen volgen wij de algemene richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de Rijksoverheid en het RIVM.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u dan ook naar de website van het RIVM. Hier vindt u ook algemene informatie en antwoorden op de veel gestelde vragen.


Dragen mondkapjes
Per 1 december is het dragen van een niet-medisch mondkapje in de publieke ruimte verplicht. Locaties van de NSDSK vallen buiten de publieke ruimte. Toch adviseren we medewerkers en cliënten (vanaf 13 jaar) een niet- medisch mondkapje bij zich te hebben en te dragen in verkeersruimtes en situaties waarin veel kruisverkeer is. Het gaat dan om trappenhuizen, gangen, wachtkamers en toiletten waar mensen zich doorheen verplaatsen.

Reizen naar Corona risicogebieden
Wij volgen de adviezen van de Rijksoverheid met betrekking tot reizen naar een Corona risicogebied: de rode en oranje gebieden. Klik hier voor meer informatie. De overheid adviseert om deze landen niet te bezoeken. Is wel bezoek gebracht aan deze landen dan is het dringende advies om na terugkomst 10 dagen thuis in quarantaine te gaan. 
Bent u in een Corona risicogebied geweest en heeft u een afspraak bij de NSDSK, dan gaat de afspraak in de eerste tien dagen na thuiskomst niet door.
Wij vragen u contact op te nemen met uw NSDSK contactpersoon en de afspraak te verplaatsen.
Heeft u een afspraak bij het Audiologisch Centrum Holland Noord (Alkmaar), dan kunt u bellen naar 072-5141050.
Heeft u een afspraak bij het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (Landsmeer), dan kunt u bellen naar 020-5745920


Klik hier voor meer informatie over het Coronavirus en de invloed hiervan op onze zorgactiviteiten.

Laatst geüpdatet op: 13-01-2021 | 15:32 uur

 

 

Binnen zes weken na de geboorte wordt tegelijkertijd met de hielprik thuis of op het consultatiebureau een gehoortest gedaan;
“de neonatale gehoorscreening”. 

Vroeg starten met het behandelen van
kinderen met een gehoorverlies is belangrijk, omdat een kind in de eerste vijf jaar van zijn leven de basis legt voor het leren van taal. 

Een goede taalontwikkeling is van belang voor de toekomst van uw kind. Kinderen met een
TOS hebben veel moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal.

Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

 

Het ACHN helpt iedereen, van jong tot oud, die klachten heeft aan het gehoor of problemen heeft met spraak en taal. Het ACHN is er voor onderzoek en advies en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor u of voor uw kind.

 


 

De Vliegerstraat 1A
1816 KD Alkmaar

072-5141050 | E achn@nsdsk.nl

 

Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN)

 

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) in Landsmeer is een centrum voor (jonge) kinderen waarbij zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling en mogelijk sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In het STAN vindt Spraaktaalonderzoek plaats en zijn behandelgroepen gevestigd.

 

 

Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

T 020-5745920 | E stan@nsdsk.nl

 

Alle locaties

De NSDSK heeft behandellocaties in Noord West Nederland voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en doof/slechthorende kinderen.

 

 

Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

Het Audiologisch Centrum helpt iedereen, van jong tot oud, die klachten heeft aan het gehoor of problemen heeft met spraak en taal. Het Audiologisch Centrum is er voor onderzoek en advies en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor u of voor uw kind.

 

T 072-5141050 | E achn@nsdsk.nl
 

 

Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN)

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) in Landsmeer is een centrum voor (jonge) kinderen waarbij zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling en mogelijk sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In het STAN vindt Spraaktaalonderzoek plaats en zijn behandelgroepen gevestigd.

 

Het Spraaktaalcentrum opent per 1 augustus.

 

T 020-5745920 | E stan@nsdsk.nl

 

 

Alle locaties

De NSDSK heeft behandellocaties in Noord West Nederland voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en doof/slechthorende kinderen.

 

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op