Spraaktaalonderzoek

 

 

 

 

 
 

 

Spraaktaalonderzoek

Lees voor

Kinderen leren taal uit het taalaanbod van hun omgeving. Het verschilt per kind hoe snel en hoe goed de spraaktaalontwikkeling verloopt. Soms lopen kinderen een achterstand op. Het spraaktaalteam van het Audiologisch Centrum Holland Noord onderzoekt de spraaktaalontwikkeling van kinderen. Om een goed en compleet beeld te krijgen, zijn vaak verschillende onderzoeken nodig.

Advies

Na het onderzoek overleggen de onderzoekers met elkaar en stellen zij een advies op. Mocht hier aanleiding voor zijn, dan maken we direct een afspraak om het advies in een persoonlijk gesprek toe te lichten. In andere gevallen wordt het advies vaak aansluitend aan het onderzoek toegelicht. Het advies kan bestaan uit het doorverwijzen naar een logopedist, een behandelgroep of een andere discipline/instantie. Soms is een vervolgonderzoek nodig.

Voorwaarden

Om onderzoek te kunnen laten doen bij een Audiologisch Centrum heeft u een verwijzing nodig van een arts. Dit kan de jeugdarts van het consultatiebureau zijn of bijvoorbeeld de huisarts of KNO arts. Nadat het Audiologisch Centrum de verwijzing heeft ontvangen, krijgt u een uitnodiging voor het onderzoek van uw kind.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via het telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl. U kunt contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord voor spraaktaaldiagnostiek voor kinderen van 2 tot 7 jaar U kuvia telefoonnummer 020-5745920 of een email sturen naar stan@nsdsk.nl.

Lees voor

Kinderen leren taal uit het taalaanbod van hun omgeving. Het verschilt per kind hoe snel en hoe goed de spraaktaalontwikkeling verloopt. Soms lopen kinderen een achterstand op. Het spraaktaalteam van het Audiologisch Centrum Holland Noord onderzoekt de spraaktaalontwikkeling van kinderen. Om een goed en compleet beeld te krijgen, zijn vaak verschillende onderzoeken nodig.

Gehooronderzoek

Kinderen van 6 maanden tot 2,5 jaar VRA-onderzoek (Visual Reinforcement Audiometry)

Bij dit onderzoek zit uw kind bij u op schoot, en houdt een onderzoeker de aandacht van uw kind vast. Een andere onderzoeker laat in een testopstelling met beeldschermen en luidsprekers soms testgeluiden horen. Wanneer uw kind bij het horen van een geluid direct reageert door de kant op te kijken waar het geluid vandaan komt, krijgt uw kind als beloning een leuk plaatje op een scherm. Wanneer uw kind geleerd heeft dat het met leuke plaatjes beloond wordt als het op geluiden reageert, kunnen wij een betrouwbare gehoortest afnemen. Daarnaast doen we twee korte tests met een dopje in het oor, om te meten of het binnenoor en middenoor goed werken.

Kinderen van 2,5 tot 7 jaar (Spelaudiometrie)

Het gehooronderzoek gebeurt via een spelletje, meestal met blokken of een toren. Uw kind wacht vol spanning tot er een leuk toontje klinkt: dan mag uw kind een blokje in de doos doen of een verdieping op de toren zetten. Uw kind oefent eerst en krijgt later een hoofdtelefoon op, zodat we beide oren apart kunnen testen.  

Soms vragen we een aantal woordjes na te zeggen. Daarnaast doen we twee korte tests met een dopje in het oor, om te meten of het binnenoor en middenoor goed werken.

 

 

Kinderen vanaf 7 jaar

Het gehoor wordt getest zoals bij volwassenen. Uw kind krijgt een hoofdtelefoon op en moet op een knopje drukken als het een piep hoort. Ook vragen we om verschillende woordjes na te zeggen. Daarna onderzoeken we met een dopje in het oor de beweeglijkheid van het trommelvlies.

Logopedisch Onderzoek

De logopedist stelt u vragen over de spraaktaalontwikkeling van uw kind. Na dit gesprek volgt een aantal testen. Bij jonge kinderen gebeurt dit spelenderwijs. De logopedist kijkt naar de manier waarop uw kind communiceert, hoe goed uw kind taal begrijpt, hoeveel woorden uw kind kent, welke zinnen uw kind maakt en hoe verstaanbaar uw kind is. In veel gevallen heeft u thuis, voorafgaand aan het onderzoek, een of twee woordenlijsten ingevuld die de logopedist tijdens het onderzoek met u bespreekt.

 

 

Psychologisch onderzoek/ Ontwikkelingsonderzoek

Wanneer er problemen zijn in de algehele ontwikkeling heeft dit vaak invloed op de spraaktaalontwikkeling en omgekeerd. Als het nodig is, wordt in overleg met u, een psychologisch onderzoek bij uw kind afgenomen. De gedragswetenschapper (psycholoog/orthopedagoog) stelt u een aantal vragen over de algehele ontwikkeling van uw kind. Na dit gesprek volgt een test. Bij jonge kinderen gebeurt dit spelenderwijs. Hierbij kijken we onder andere naar het leervermogen, de aandacht en concentratie, het gedrag en de motoriek. Bij kinderen met spraaktaalproblemen nemen we in de meeste gevallen een niet-talige ontwikkelingstest of intelligentietest af (uw kind hoeft geen taal te begrijpen of te gebruiken om de test goed uit te voeren).

 

 

Linguïstisch onderzoek

Bij het linguïstisch onderzoek doet de klinisch linguïst uitgebreider onderzoek naar de spraaktaalontwikkeling. Zo kunnen er gerichte behandeladviezen worden opgesteld. De (aanvullende) testen zijn op het gebied van de spraakproductie, woordenschat, zinsbouw of vertelvaardigheid. Ook maken wij filmopnames om de spontane taal van uw kind te onderzoeken. Indien uw kind een andere moedertaal heeft dan het Nederlands vragen wij de hulp van een tolk.

Meertaligheidsonderzoek

Wanneer uw kind een andere taal dan het Nederlands of meerdere talen tegelijk leert, is de oorzaak van de spraaktaalachterstand vaak niet duidelijk. Soms is het spraaktaalprobleem maar in één taal aanwezig en ontwikkelt het kind de andere taal wel naar verwachting. Het is daarom belangrijk om bij meertalige kinderen de spraaktaalontwikkeling in alle talen te onderzoeken. De logopedist doet het onderzoek bij kinderen jonger dan vier jaar en de klinisch linguïst bij kinderen ouder dan vier jaar, met behulp van een tolk. We nemen een test af om te zien hoeveel uw kind begrijpt in zijn of haar moedertaal. Ook kijken we hoeveel woorden uw kind begrijpt of zegt. De onderzoeker luistert samen met de tolk ook naar de woorden en zinnen die uw kind zegt. Zo bekijken wij of er problemen zijn in de uitspraak of de zinsbouw.

Advies

Na het onderzoek overleggen de onderzoekers met elkaar en stellen zij een advies op. Mocht hier aanleiding voor zijn, dan maken we direct een afspraak om het advies in een persoonlijk gesprek toe te lichten. In andere gevallen wordt het advies vaak aansluitend aan het onderzoek toegelicht. Het advies kan bestaan uit het doorverwijzen naar een logopedist, een behandelgroep of een andere discipline/instantie. Soms is een vervolgonderzoek nodig.

Voorwaarden

Om onderzoek te kunnen laten doen bij een Audiologisch Centrum heeft u een verwijzing nodig van een arts. Dit kan de jeugdarts van het consultatiebureau zijn of bijvoorbeeld de huisarts of KNO arts. Nadat het Audiologisch Centrum de verwijzing heeft ontvangen, krijgt u een uitnodiging voor het onderzoek van uw kind.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via het telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl. U kunt contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord voor spraaktaaldiagnostiek voor kinderen van 2 tot 7 jaar via telefoonnummer 020-5745920 of een email sturen naar stan@nsdsk.nl.

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op