Fonopoli - Informatie voor professionals

 

 

 

 

 
 

 

Fonopoli - Informatie voor professionals

Lees voor

Wat is de Fonopoli?

De Fonopoli is een kortdurende multidisciplinaire behandeling voor kinderen van 4 tot 8 jaar met ernstige fonologische en/of spraakmotorische problemen. De fonologische problemen staan op de voorgrond en de problematiek is ernstig. Logopedische behandeling geeft onvoldoende resultaat; de logopedist is handelingsverlegen en wil ondersteuning. Ouder(s)/verzorger(s) zijn gemotiveerd en in staat om naar de behandellocatie in Landsmeer te komen voor een kortdurend behandeltraject.

Doel

Het doel van de Fonopoli is om vanuit een kortdurend diagnostisch- en behandeltraject een passende behandelaanpak op te stellen en over te dragen aan de behandelend logopedist. Al behandelend wordt gekeken welke behandelmethoden/technieken het beste aansluiten bij het kind.

Betrokken disciplines

 • Twee logopedisten: zij doen onderzoek naar de spraakproductie en geven individuele behandelingen op het gebied van spraak.
 • Klinisch linguïst: zij werkt samen met de logopedisten de spraakonderzoeken uit en stelt een behandelplan op. Ook geeft zij ouders uitleg over de logopedische behandeling en zorgt zij voor een overdracht naar de behandelend logopedist.
 • Gedragswetenschapper/teamleider: zij geeft de groepsbehandelingen en heeft enkele gesprekken met ouders over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De reden hiervoor is dat spraakproductieproblemen een negatieve invloed kunnen hebben op het welbevinden van het kind en op het kunnen en durven communiceren met de omgeving.

Waaruit bestaat het Fonopoli-traject?

 

Verdiepend spraakonderzoek en intake (eenmalig ongeveer 2;5 uur)

Het traject wordt gestart met een intake en een spraakonderzoek. De gedragswetenschapper heeft een gesprek met ouder(s)/verzorgers(s) over de voorgeschiedenis en het huidig functioneren van het kind. Het verdiepende spraakonderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de aard van de spraakproductieproblemen en de verstaanbaarheid. Het spraakonderzoek bestaat uit een beoordeling van de spraakmotoriek en de fonologische ontwikkeling en wordt afgenomen door één van de twee logopedisten. Daarna wordt het onderzoek uitgewerkt samen met de klinisch linguïst. De klinisch linguïst stelt behandeldoelen op voor het kortdurende behandeltraject.

Behandeltraject (wekelijks 2;5 uur)

Er zijn maximaal 6 behandeldagen. Het kind krijgt wekelijks twee individuele behandelingen voor de spraakproblemen (2x 35 minuten), en ook groepsbehandelingen (45 minuten) die gericht is op bewustwording van de problematiek en gevoelens, een stukje psycho-educatie en het vergroten van de weerbaarheid. Daarnaast geven de logopedisten en klinisch linguïst twee oudercursussen. De individuele behandelingen worden door de twee logopedisten gegeven. De logopedisten proberen verschillende behandelmethodes en behandeltechnieken uit. Zo wordt bekeken wat het kind helpt om beter verstaanbaar te leren spreken. Elke behandeling wordt achteraf samen met de klinisch linguïst geëvalueerd. De klinisch linguïst stelt aan het eind van het traject een behandelplan op voor de behandelend logopedist. Ouders zijn deels bij de individuele behandelingen aanwezig, meestal achter het onewayscreen samen met de klinisch linguïst. Op deze manier krijgen zij inzicht in de problematiek van het kind en krijgen zij handvatten om hun kind thuis te kunnen helpen en stimuleren. Ook hebben ouders een aantal gesprekken met de gedragswetenschapper om het sociaal-emotioneel functioneren van het kind te bespreken.

Rol van ouders en de behandelend logopedist

We verwachten dat minstens 1 van de ouders (liefst allebei) aanwezig is op de behandeldag. Wij nodigen de behandelend logopedist ook uit een keer mee te komen kijken, maar dit is uiteraard vrijblijvend. De logopedist krijgt een certificaat zodat er in ieder geval punten bij het KP ingediend kunnen worden. Na het Fonopoli-traject volgt er een overdracht naar de behandelend logopedist (verslag en zo nodig ook telefonisch).

Traject aanmelding

 • Ouder(s)/verzorger(s) vragen een ZG-verwijzing voor de Fonopoli aan bij het Audiologisch Centrum (AC) waar het kind bekend is. Als het kind nog niet bekend is bij een AC, moet hij/zij naar het AC verwezen worden door een arts. 
 • Het AC beoordeelt op basis van de gegevens van ouders en de behandelend logopedist of de Fonopoli geïndiceerd is en een ZG-verklaring kan worden afgegeven. Er wordt contact opgenomen met ouders en de behandelend logopedist voor aanvullende informatie. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan (gehooronderzoek, spraaktaalonderzoek, psychologisch onderzoek). Om als AC een ZG-verwijzing te kunnen afgeven is de volgende informatie nodig:
  • Recente testgegevens
  • Duur/frequentie van behandelen
  • Wat is er behandeld en hoe
  • Waar heeft het kind moeite mee (graag ook resultaten Metaphon, H&P of NAO)
  • Waar loopt de logopedist tegenaan?
  • Wat is de hulpvraag (van kind, ouders, logopedist)
  • Hoe is de communicatieve redzaamheid?
 • Als een ZG-verklaring is afgegeven, kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun kind aanmelden bij de clientadministratie van de NSDSK. De teamleider van de Fonopoli neemt daarna contact op met ouders.

Vervolg

Twee tot drie maanden na afronding van de Fonopoli neemt de gedragswetenschapper contact met ouders. Eén van de logopedisten of klinisch linguïst van de Fonopoli neemt contact op met de behandelend logopedist en bespreekt hoe het met het kind gaat. Als het nodig is, denkt de klinisch linguïst mee over de logopedische behandeling door aangepaste of nieuwe adviezen te geven.

Aanmelden Fonopoli

Als ouders een ZG-verwijzing voor de Fonopoli van het Audiologisch Centrum hebben, melden zij zich aan door de ZG-verwijzing te sturen naar clientenadministratie@nsdsk.nl en/of contact op te nemen met de cliëntadministratie via 020-5745945.

Kosten

De zorg voor vanuit de Fonopoli wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor kinderen onder de 18 jaar is er geen eigen risico en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Locatie en meer informatie

De Fonopoli zit in het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord, Noordeinde 124b, 1121 AL Landsmeer
Voor praktische vragen (over bijvoorbeeld de wachtlijst) kunt u contact opnemen met Marieke Lagro, teamleider Fonopoli via e-mail mlagro@nsdsk.nl of telefoonnummer 06-82095385.

Voor inhoudelijke vragen kan de behandelend logopedist contact opnemen met Els de Jong, klinisch linguïst Fonopoli via e-mail edejong@nsdsk.nl of telefoonnummer 072-5141050/020-5745920.

 

Lees voor

Wat is de Fonopoli?

De Fonopoli is een kortdurende multidisciplinaire behandeling voor kinderen van 4 tot 8 jaar met ernstige fonologische en/of spraakmotorische problemen. De fonologische problemen staan op de voorgrond en de problematiek is ernstig. Logopedische behandeling geeft onvoldoende resultaat; de logopedist is handelingsverlegen en wil ondersteuning. Ouder(s)/verzorger(s) zijn gemotiveerd en in staat om naar de behandellocatie in Landsmeer te komen voor een kortdurend behandeltraject.

Doel

Het doel van de Fonopoli is om vanuit een kortdurend diagnostisch- en behandeltraject een passende behandelaanpak op te stellen en over te dragen aan de behandelend logopedist. Al behandelend wordt gekeken welke behandelmethoden/technieken het beste aansluiten  bij het kind.

Betrokken disciplines

 • Twee logopedisten: zij doen onderzoek naar de spraakproductie en geven individuele behandelingen op het gebied van spraak.
 • Klinisch linguïst: zij werkt samen met de logopedisten de spraakonderzoeken uit en stelt een behandelplan op. Ook geeft zij ouders uitleg over de logopedische behandeling en zorgt zij voor een overdracht naar de behandelend logopedist.
 • Gedragswetenschapper/teamleider: zij geeft de groepsbehandelingen en heeft enkele gesprekken met ouders over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De reden hiervoor is dat spraakproductieproblemen een negatieve invloed kunnen hebben op het welbevinden van het kind en op het kunnen en durven communiceren met de omgeving.

Waaruit bestaat het Fonopoli-traject?

 

Verdiepend spraakonderzoek en intake (eenmalig ongeveer 2;5 uur)

Het traject wordt gestart met een intake en een spraakonderzoek. De gedragswetenschapper heeft een gesprek met ouder(s)/verzorgers(s) over de voorgeschiedenis en het huidig functioneren van het kind. Het verdiepende spraakonderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de aard van de spraakproductieproblemen en de verstaanbaarheid. Het spraakonderzoek bestaat uit een beoordeling van de spraakmotoriek en de fonologische ontwikkeling en wordt afgenomen door één van de twee logopedisten. Daarna wordt het onderzoek uitgewerkt samen met de klinisch linguïst. De klinisch linguïst stelt behandeldoelen op voor het kortdurende behandeltraject.

Behandeltraject (wekelijks 2;5 uur)

Er zijn maximaal 6 behandeldagen. Het kind krijgt wekelijks twee individuele behandelingen voor de spraakproblemen (2x 35 minuten), en ook groepsbehandelingen (45 minuten) die gericht is op bewustwording van de problematiek en gevoelens, een stukje psycho-educatie en het vergroten van de weerbaarheid. Daarnaast geven de logopedisten en klinisch linguïst twee oudercursussen. De individuele behandelingen worden door de twee logopedisten gegeven. De logopedisten proberen verschillende behandelmethodes en behandeltechnieken uit. Zo wordt bekeken wat het kind helpt om beter verstaanbaar te leren spreken. Elke behandeling wordt achteraf samen met de klinisch linguïst geëvalueerd. De klinisch linguïst stelt aan het eind van het traject een behandelplan op voor de behandelend logopedist. Ouders zijn deels bij de individuele behandelingen aanwezig, meestal achter het onewayscreen samen met de klinisch linguïst. Op deze manier krijgen zij inzicht in de problematiek van het kind en krijgen zij handvatten om hun kind thuis te kunnen helpen en stimuleren. Ook hebben ouders een aantal gesprekken met de gedragswetenschapper om het sociaal-emotioneel functioneren van het kind te bespreken.

Rol van ouders en de behandelend logopedist

We verwachten dat minstens 1 van de ouders (liefst allebei) aanwezig is op de behandeldag. Wij nodigen de behandelend logopedist ook uit een keer mee te komen kijken, maar dit is uiteraard vrijblijvend. De logopedist krijgt een certificaat zodat er in ieder geval punten bij het KP ingediend kunnen worden. Na het Fonopoli-traject volgt er een overdracht naar de behandelend logopedist (verslag en zo nodig ook telefonisch).

Traject aanmelding

 • Ouder(s)/verzorger(s) vragen een ZG-verwijzing voor de Fonopoli aan bij het Audiologisch Centrum (AC) waar het kind bekend is. Als het kind nog niet bekend is bij een AC, moet hij/zij naar het AC verwezen worden door een arts. 
 • Het AC beoordeelt op basis van de gegevens van ouders en de behandelend logopedist of de Fonopoli geïndiceerd is en een ZG-verklaring kan worden afgegeven. Er wordt contact opgenomen met ouders en de behandelend logopedist voor aanvullende informatie. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan (gehooronderzoek, spraaktaalonderzoek, psychologisch onderzoek). Om als AC een ZG-verwijzing te kunnen afgeven is de volgende informatie nodig:
  • Recente testgegevens
  • Duur/frequentie van behandelen
  • Wat is er behandeld en hoe
  • Waar heeft het kind moeite mee (graag ook resultaten Metaphon, H&P of NAO)
  • Waar loopt de logopedist tegenaan?
  • Wat is de hulpvraag (van kind, ouders, logopedist)
  • Hoe is de communicatieve redzaamheid?
 • Als een ZG-verklaring is afgegeven, kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun kind aanmelden bij de clientadministratie van de NSDSK. De teamleider van de Fonopoli neemt daarna contact op met ouders.

Vervolg

Twee tot drie maanden na afronding van de Fonopoli neemt de gedragswetenschapper contact met ouders. Eén van de logopedisten of klinisch linguïst van de Fonopoli neemt contact op met de behandelend logopedist en bespreekt hoe het met het kind gaat. Als het nodig is, denkt de klinisch linguïst mee over de logopedische behandeling door aangepaste of nieuwe adviezen te geven.

Aanmelden Fonopoli

Als ouders een ZG-verwijzing voor de Fonopoli van het Audiologisch Centrum hebben, melden zij zich aan door de ZG-verwijzing te sturen naar clientenadministratie@nsdsk.nl en/of contact op te nemen met de cliëntadministratie via 020-5745945.

Kosten

De zorg voor vanuit de Fonopoli wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor kinderen onder de 18 jaar is er geen eigen risico en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Locatie en meer informatie

De Fonopoli zit in het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord, Noordeinde 124b, 1121 AL Landsmeer
Voor praktische vragen (over bijvoorbeeld de wachtlijst) kunt u contact opnemen met Marieke Lagro, teamleider Fonopoli via e-mail mlagro@nsdsk.nl of telefoonnummer 06-82095385.

Voor inhoudelijke vragen kan de behandelend logopedist contact opnemen met Els de Jong, klinisch linguïst Fonopoli via e-mail edejong@nsdsk.nl of telefoonnummer 072-5141050/020-5745920.

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op