Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP)

 

 

 

 

 
 

 

Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP)

Lees voor

 Het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) is een innovatief spraaktaalcentrum voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Onder één dak vindt spraak- en taal diagnostiek plaats, zit behandelgroep de Ster voor kinderen met TOS, behandelgroep de Knipoog voor doof/slechthorende kinderen en er zitten twee eerstelijns logopediepraktijken. Zo zijn de verschillende onderdelen van de zorg voor jonge kinderen met TOS op één plek. Daarnaast is het STAP een aantrekkelijk opleidingscentrum voor studenten logopedie van de Hogeschool Utrecht én een slimme proeftuin voor vernieuwende ideeën. 

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verloopt het leren van taal niet vanzelf. Er is geen duidelijke oorzaak voor. Kinderen met TOS hebben meer moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal dan hun leeftijdgenootjes. Ze maken vaak moeilijker contact met anderen. Ze kunnen niet goed duidelijk maken wat ze willen, voelen en hebben meegemaakt. Niet goed kunnen praten kan ook invloed hebben op het leren. Door het vroeg opsporen van spraaktaalproblemen kan de behandeling op jonge leeftijd beginnen. Zo kunnen de beste resultaten worden geboekt.

Klik hier voor meer informatie over TOS.

Zorg voor jonge kinderen met TOS op één plek

Spraaktaalonderzoek

Het STAP is een nieuwe locatie van het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN). Kinderen bij wie zorgen zijn over de taalontwikkeling komen hier voor spraaktaalonderzoek en advies (AC-diagnostiek).

Merkt u, een medewerker van het kinderdagverblijf of iemand uit uw omgeving, dat de taal van uw kind niet goed ontwikkelt? Neem dan contact op met uw huisarts. Het consultatiebureau volgt de eerste vier jaar de taalontwikkeling van uw kind. De arts van het consultatiebureau, de KNO-arts of de huisarts kunnen u, bij twijfels over de taalontwikkeling, verwijzen naar het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) voor onderzoek. Nadat het STAP de verwijzing heeft ontvangen, nemen wij contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek en een gehooronderzoek. 

Klik hier voor meer informatie over spraaktaalonderzoek op het STAP.

Verwijzing naar vroegbehandeling TOS, behandelgroep de Ster

Is er na onderzoek op het STAP of door een ander audiologisch centrum sprake is van (een sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis? Dan kan het audiologisch centrum als het nodig is u een ZG-verwijzing (zintuiglijk gehandicaptenzorg) geven voor vroegbehandeling bij de NSDSK. In het STAP zit behandelgroep de Ster voor kinderen met (een sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis.

Heeft u een ZG-verklaring voor Vroegbehandeling bij de NSDSK neem dan contact op met de Ster behandelgroep op het STAP of een Ster behandelgroep bij u in de buurt. Klik hier voor de Ster behandelgroepen. Samen met de teamleider/gedragswetenschapper van de behandelgroep kijkt u naar het meest passende aanbod voor uw kind en uw gezin. Het advies voor behandeling hangt af van de zorgvraag en van de ontwikkeling van uw kind. Wij bieden behandeling bij u thuis en op de kinderopvang van uw kind of op een behandelgroep. 

Klik hier voor meer informatie over de behandeling van TOS. 

Behandelgroep de Knipoog, voor dove/slechthorende kinderen

In het STAP zit ook een behandelgroep de Knipoog voor dove/slechthorende kinderen.

Klik hier voor meer informatie over de behandeling.

Eerstelijns logopedie

Twee logopediepraktijken werken vanuit het STAP. Zij geven brede logopedische zorg: op de websites van deze praktijken is daar meer over te lezen. De praktijken in het STAP zijn: 

Logopediepraktijk Reigersbos 

Logopediepraktijk Bijlmer Centrum 

Proeftuin voor vernieuwende ideeën

Op het STAP starten in 2023 twee pilots (proefprojecten) om de wachtlijsten te verminderen en om de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren. Zie de zorgaanbieders hieronder. Klik hier voor meer informatie over de proefprojecten.

 

Opleidingscentrum in samenwerking met Hogeschool Utrecht

Op het STAP volgen studenten logopedie van de Hogeschool Utrecht (HU) colleges en lopen zij stage. We werken hier samen met onderzoekers en docenten van de HU. Zo onstaat er een mooie verbinding tussen praktijk en theorie. Professionals in de dop krijgen onderwijs van hoge kwaliteit en worden voorbereid op werken in de TOS-keten. Ze leren de zorg kennen en de stad Amsterdam en de Bijlmer met al zijn diversiteit én potentiële werkgevers met aantrekkelijke werkplekken. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Logopedie van de HU. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) via telefoonnummer 020-238 25 71 of een e-mail sturen naar stap@nsdsk.nl.

Lees voor

Het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) is een innovatief spraaktaalcentrum voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Onder één dak vindt spraak- en taal diagnostiek plaats, zit behandelgroep de Ster voor kinderen met TOS, behandelgroep de Knipoog voor doof/slechthorende kinderen en er zitten twee eerstelijns logopediepraktijken. Zo zijn de verschillende onderdelen van de zorg voor jonge kinderen met TOS op één plek. Daarnaast is het STAP een aantrekkelijk opleidingscentrum voor studenten logopedie van de Hogeschool Utrecht én een slimme proeftuin voor vernieuwende ideeën.

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verloopt het leren van taal niet vanzelf. Er is geen duidelijke oorzaak voor. Kinderen met TOS hebben meer moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal dan hun leeftijdgenootjes. Ze maken vaak moeilijker contact met anderen. Ze kunnen niet goed duidelijk maken wat ze willen, voelen en hebben meegemaakt. Niet goed kunnen praten kan ook invloed hebben op het leren. Door het vroeg opsporen van spraaktaalproblemen kan de behandeling op jonge leeftijd beginnen. Zo kunnen de beste resultaten worden geboekt. Klik hier voor meer informatie over TOS.

De zorg voor jonge kinderen met TOS op één plek

Spraaktaalonderzoek

Het STAP is een nieuwe locatie van het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN). Kinderen bij wie zorgen zijn over de taalontwikkeling komen hier voor spraaktaalonderzoek en advies (AC-diagnostiek).

Merkt u, een medewerker van het kinderdagverblijf of iemand uit uw omgeving, dat de taal van uw kind niet goed ontwikkelt? Neem dan contact op met uw huisarts. Het consultatiebureau volgt de eerste vier jaar de taalontwikkeling van uw kind. De arts van het consultatiebureau, de KNO-arts of de huisarts kunnen u, bij twijfels over de taalontwikkeling, verwijzen naar het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) voor onderzoek. Nadat het STAP de verwijzing heeft ontvangen, nemen wij contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek en een gehooronderzoek. 

Klik hier voor meer informatie over spraaktaalonderzoek op het STAP.

Verwijzing naar vroegbehandeling TOS, behandelgroep de Ster

Is er na onderzoek op het STAP of door een ander audiologisch centrum sprake is van (een sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis? Dan kan het audiologisch centrum als het nodig is u een ZG-verwijzing (zintuiglijk gehandicaptenzorg) geven voor vroegbehandeling bij de NSDSK. In het STAP zit behandelgroep de Ster voor kinderen met (een sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis.

Heeft u een ZG-verklaring voor Vroegbehandeling bij de NSDSK neem dan contact op met de Ster behandelgroep op het STAP of een Ster behandelgroep bij u in de buurt. Klik hier voor de Ster behandelgroepen. Samen met de teamleider/gedragswetenschapper van de behandelgroep kijkt u naar het meest passende aanbod voor uw kind en uw gezin. Het advies voor behandeling hangt af van de zorgvraag en van de ontwikkeling van uw kind. Wij bieden behandeling bij u thuis en op de kinderopvang van uw kind of op een behandelgroep. 

Klik hier voor meer informatie over de behandeling van TOS. 

Behandelgroep de Knipoog, voor dove/slechthorende kinderen
In het STAP zit ook een behandelgroep de Knipoog voor dove/slechthorende kinderen.

Klik hier voor meer informatie over de behandeling.

Eerstelijns logopedie

Twee logopediepraktijken werken vanuit het STAP. Zij geven brede logopedische zorg: op de websites van deze praktijken is daar meer over te lezen. De praktijken in het STAP zijn: 

Logopediepraktijk Reigersbos 

Logopediepraktijk Bijlmer Centrum 

Proeftuin voor vernieuwende ideeën

Op het STAP starten in 2023 twee pilots (proefprojecten) om de wachtlijsten te verminderen en om de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren. Zie de zorgaanbieders hieronder.

Klik hier voor meer informatie over de proefprojecten.


Opleidingscentrum in samenwerking met Hogeschool Utrecht

Op het STAP volgen studenten logopedie van de Hogeschool Utrecht (HU) colleges en lopen zij stage. We werken hier samen met onderzoekers en docenten van de HU. Zo onstaat er een mooie verbinding tussen praktijk en theorie. Professionals in de dop krijgen onderwijs van hoge kwaliteit en worden voorbereid op werken in de TOS-keten. Ze leren de zorg kennen en de stad Amsterdam en de Bijlmer met al zijn diversiteit én potentiële werkgevers met aantrekkelijke werkplekken.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Logopedie van de Hogeschool Utrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) via telefoonnummer 020-238 25 71 of een e-mail sturen naar stap@nsdsk.nl.

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op