Mijn kind hoort niet goed

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kind hoort niet goed

Lees voor

Voor de meeste ouders komt het nieuws onverwacht dat hun kind een gehoorverlies heeft. Zij zijn vaak nog onbekend met doofheid of slechthorendheid, dit roept dan  logischerwijs veel vragen op. Hoe kan ik communiceren met mijn kind? Zal mijn kind leren praten? Krijgt mijn kind hoortoestellen? Heeft mijn kind gebaren nodig om te communiceren? Kan mijn kind later naar de basisschool? Hoe zit dat met het maken van vriendjes? 

Vroeg starten met het behandelen van kinderen met een gehoorverlies is belangrijk, omdat een kind in de eerste vijf jaar van zijn leven de basis legt voor het leren van taal. De vroege start van de behandeling zorgt ervoor dat kinderen op latere leeftijd beter kunnen communiceren met anderen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK, Unit doof/slechthorend via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Lees voor

Voor de meeste ouders komt het nieuws onverwacht dat hun kind een gehoorverlies heeft. Zij zijn vaak nog onbekend met doofheid of slechthorendheid, dit roept dan  logischerwijs veel vragen op. Hoe kan ik communiceren met mijn kind? Zal mijn kind leren praten? Krijgt mijn kind hoortoestellen? Heeft mijn kind gebaren nodig om te communiceren? Kan mijn kind later naar de basisschool? Hoe zit dat met het maken van vriendjes? 

Vroeg starten met het behandelen van kinderen met een gehoorverlies is belangrijk, omdat een kind in de eerste vijf jaar van zijn leven de basis legt voor het leren van taal. De vroege start van de behandeling zorgt ervoor dat kinderen op latere leeftijd beter kunnen communiceren met anderen.

Onderzoek

De huisarts, jeugdarts, of medisch specialist kan uw kind verwijzen voor gehooronderzoek bij het Audiologisch Centrum van de NSDSK. De gehooronderzoekers zijn gespecialiseerd in onderzoek bij jonge kinderen. Een team van logopedisten, audiologen, maatschappelijk werkers en gedragswetenschappers geeft advies en begeleiding als er inderdaad sprake is van gehoorverlies bij uw kind.

Klik hier voor meer informatie over gehooronderzoeken door de NSDSK.

Hoorrevalidatie

Kinderen met een gehoorverlies hebben vaak baat bij hoorrevalidatie, met bijvoorbeeld een hoortoestel of cochleair implantaat (CI). Het Audiologisch Centrum van de NSDSK volgt de hoorontwikkeling, spraaktaalontwikkeling en algemene van een kind met een gehoorverlies en adviseert u over hoorrevalidatie. Hoe vroeger je start met hoorrevalidatie, hoe beter de uitkomsten zijn.

Klik hier voor meer informatie over hoorrevalidatie bij kinderen.

Vroegbehandeling

De Vroegbehandeling is bedoeld voor dove of slechthorende kinderen van ongeveer drie maanden tot zes jaar. De behandeling is gericht op het kind, de ouders en de directe omgeving. Het aanbod bestaat uit: behandeling aan huis, cursussen en groepsbehandeling.

Klik hier voor meer informatie over de Vroegbehandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK, Unit doof/slechthorend via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

 

'Vooral in de beginperiode heeft de gezinsbegeleider ons heel veel geholpen bij het communiceren met onze dochter, bijvoorbeeld met oogcontact maken als je tegen haar praat. Hierdoor kregen we net een steuntje in de rug en merkten we dat we ons zekerder voelden als we met haar bezig waren.' - Francina en Jorrit van Kuik, ouders van Arisa (2½ jaar, slechthorend)

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op