Veelgestelde vragen - ACHN

 

 

 

 

 
 

 

Veelgestelde vragen - ACHN

Lees voor

Hoe maakt u een afspraak?

Stap 1. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of audicien.
Voor het maken van een afspraak hebben wij een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of audicien. De volgende zorgverzekeraars accepteren geen verwijzing van een audicien:  ASR en DSW. Bent u hier verzekerd dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. 

Stap 2. Wij ontvangen de verwijzing van uw huisarts, specialist of audicien.
Als u zelf in het bezit bent van de verwijzing, dan kunt u deze sturen naar: ACHN, De Vliegerstraat 1A. 1816 KD, Alkmaar.

Stap 3. Wij verwerken uw verwijzing.
U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

Stap 4. U ontvangt een telefonische of schriftelijke uitnodiging voor een afspraak als u aan de beurt bent.
Klik hier voor de wachttijden per onderzoek.

Corona-maatregelen bij bezoek aan ons centrum

In verband met het Coronavirus volgen wij op onze locatie de veiligheidsvoorschriften van het RIVM. Om besmettingen te voorkomen vragen wij uw medewerking bij het volgende:

 • Heeft u of uw kind gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging/ koorts of verlies van reuk/smaak), kom dan niet naar ons centrum. Is uw kind jonger dan vier jaar en heeft uw kind verkoudheidsklachten en geen overige Coronaklachten, dan kan de afspraak doorgaan. Twee dagen voor uw afspraak ontvangt u een sms ter herinnering. Heeft u of uw kind op dat moment gezondheidsklachten, bel uw afspraak dan af via telefoonnummer  072-5141050.
 • Heeft u een afspraak voor uw kind? Neem geen broertjes of zusjes mee.
 • Heeft u een afspraak? Kom zoveel mogelijk alleen. Komt er toch een begeleider met u mee, dan heeft deze geen gezondheidsklachten (zie hierboven).
 • Kom 5 minuten voor uw afspraak bij ons binnen en niet eerder. Bent u toch te vroeg, wacht dan buiten of in de auto.

En verder vragen wij u bij uw bezoek aan ons centrum:

 • uw handen schoon te maken bij binnenkomst met de daarvoor bestemde handgel.
 • de looproute te volgen, zie de pijlen op de vloer.
 • geen handen te schudden.
 • dat u en uw kind (ouder dan 13 jaar) een niet-medisch mondkapje dragen tijdens onderzoeken en in verkeersruimtes, zoals op de trap en in de gang.

 • 1,5 meter afstand te houden.

Corona risicogebied

Bent u de afgelopen periode in een Corona risicogebied - rood of oranje gebied geweest? Check de onderstaande link voor de maatregelen, voordat u naar ons centrum komt. Klik hier voor de Corona Risicogebieden. Bel uw afspraak af via telefoonnummer 072-5141050

Parkeren

In de omgeving van ons audiologisch centrum is het lastig om een parkeerplek te vinden. Wij raden u daarom aan om extra tijd te nemen om uw auto te parkeren, zodat u op tijd op uw afspraak bent.

Welke kosten vergoedt uw zorgverzekeraar?

Uw zorgverzekeraar vergoedt voor uzelf of voor uw kind de kosten voor onderzoek in een audiologisch centrum . Audiologische zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering. Dit betekent dat u mogelijk zelf een deel betaalt van de zorg die u heeft ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de vergoeding van hoorhulpmiddelen kunt u terecht op de website van Hoorwijzer.

Kosten en vergoedingen spraaktaalonderzoek

Uw zorgverzekeraar vergoedt voor uw kind de kosten voor onderzoek in een audiologisch centrum. Audiologische zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing spraaktaalonderzoek

Uw kind kan bij ons terecht wanneer u een verwijsbrief heeft van uw verwijzer. Uw verwijzer geeft deze aan u, of stuurt hem rechtstreeks naar het Audiologisch Centrum Holland Noord. Als wij de verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Verwijzing naar vroegbehandeling TOS

Wanneer na onderzoek door een audiologisch centrum sprake is (van een sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis kan het audiologisch centrum u een verwijzing geven voor vroegbehandeling bij de NSDSK. Bij de NSDSK heeft u vervolgens contact met een  teamleider/gedragswetenschapper. Deze kijkt samen met u naar het meest passende aanbod voor uw kind en uw gezin. Het advies dat u krijgt is afhankelijk van de zorgvraag en van de ontwikkeling van uw kind. Mogelijkheden zijn groepsbehandeling en behandeling door het Ambulant Team.

Transparante zorgnota

Op verzoek van de minister is per 1 juni 2014 een nieuwe zorgnota ingevoerd, waarin u meer gegevens zult aantreffen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website https://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota.

Verwijzing

U kunt bij ons terecht wanneer u een verwijsbrief heeft van uw verwijzer. Als wij de verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij contact met u op of sturen wij u een uitnodiging. Uw verwijzer geeft deze aan u, of stuurt hem rechtstreeks naar het Audiologisch Centrum.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum Holland Noord via het telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl. Met het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord voor spraaktaaldiagnostiek voor kinderen van 2 tot 7 jaar kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020-5745920 of een email sturen naar stan@nsdsk.nl.

Hoe maakt u een afspraak?

 • Stap 1. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of audicien.
  Voor het maken van een afspraak hebben wij een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of audicien. De volgende zorgverzekeraars accepteren geen verwijzing van een audicien: ASR en DSW. Bent u hier verzekerd dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. 
 • Stap 2. Wij ontvangen de verwijzing van uw huisarts, specialist of audicien.
  Als u zelf in het bezit bent van de verwijzing, dan kunt u deze sturen naar: ACHN, De Vliegerstraat 1A. 1816 KD, Alkmaar.
 • Stap 3. Wij verwerken uw verwijzing.
  U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
 • Stap 4. U ontvangt een telefonische of schriftelijke uitnodiging voor een afspraak als u aan de beurt bent.
  Klik hier voor de wachttijden per onderzoek.

Corona-maatregelen bij bezoek aan ons centrum

In verband met het Coronavirus volgen wij op onze locatie de veiligheidsvoorschriften van het RIVM. Om besmettingen te voorkomen vragen wij uw medewerking bij het volgende:

 • Heeft u of uw kind gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging/ koorts of verlies van reuk/smaak), kom dan niet naar ons centrum. Is uw kind jonger dan vier jaar en heeft uw kind verkoudheidsklachten en geen overige Coronaklachten, dan kan de afspraak doorgaan. Twee dagen voor uw afspraak ontvangt u een sms ter herinnering. Heeft u of uw kind op dat moment gezondheidsklachten, bel uw afspraak dan af via telefoonnummer 072-5141050.
 • Heeft u een afspraak voor uw kind? Neem geen broertjes of zusjes mee.
 • Heeft u een afspraak? Kom zoveel mogelijk alleen. Komt er toch een begeleider met u mee, dan heeft deze geen gezondheidsklachten (zie hierboven).
 • Kom 5 minuten voor uw afspraak bij ons binnen en niet eerder. Bent u toch te vroeg, wacht dan buiten of in de auto.

En verder vragen wij u bij uw bezoek aan ons centrum:

 • uw handen schoon te maken bij binnenkomst met de daarvoor bestemde handgel.
 • de looproute te volgen, zie de pijlen op de vloer.
 • geen handen te schudden.
 • dat u en uw kind (ouder dan 13 jaar) een niet-medisch mondkapje dragen tijdens onderzoeken en in verkeersruimtes, zoals op de trap en in de gang.

 • 1,5 meter afstand te houden. 

Corona risicogebied

Bent u de afgelopen periode in een Corona risicogebied - rood of oranje gebied geweest? Check de maatregelen via onderstaande link voordat u naar ons centrum komt. Klik hier voor de Corona risicogebieden. Bel uw afspraak af via telefoonnummer 072-5141050

Parkeren

In de omgeving van ons centrum is het lastig om een parkeerplek te vinden. Wij raden u daarom aan om extra tijd te nemen om uw auto te parkeren, zodat u op tijd op uw afspraak bent.

Welke kosten vergoedt uw zorgverzekeraar?

Uw zorgverzekeraar vergoedt voor uzelf of uw kind de kosten voor onderzoek in een audiologisch centrum. Audiologische zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering. Dit betekent dat u mogelijk zelf een deel betaalt van de zorg die u heeft ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de vergoeding van hoorhulpmiddelen kunt u terecht op de website van Hoorwijzer.

Kosten en vergoedingen spraaktaalonderzoek

Uw zorgverzekeraar vergoedt voor uw kind de kosten voor onderzoek in een audiologisch centrum. Audiologische zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing spraaktaalonderzoek

Uw kind kan bij ons terecht wanneer u een verwijsbrief heeft van uw verwijzer. Uw verwijzer geeft deze aan u, of stuurt hem rechtstreeks naar het Audiologisch Centrum Holland Noord . Als wij de verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Verwijzing naar vroegbehandeling TOS

Wanneer na onderzoek door een audiologisch centrum sprake is (van een sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis kan het audiologisch centrum u een verwijzing geven voor  vroegbehandeling bij de NSDSK. Bij de NSDSK heeft u vervolgens contact met een  teamleider/gedragswetenschapper. Deze kijkt samen met u naar het meest passende aanbod voor uw kind en uw gezin. Het advies dat u krijgt is afhankelijk van de zorgvraag en van de ontwikkeling van uw kind. Mogelijkheden zijn groepsbehandeling en behandeling door het Ambulant Team.

Wat kost het onderzoek?

Het Audiologisch Centrum kan niet altijd vooraf een inschatting maken van de kosten. Gedurende uw traject wordt duidelijk wat nodig is aan onderzoek en begeleiding. Uiteindelijk declareert het Audiologisch Centrum gedurende een periode het totaal aan verrichtingen (onderzoeken en (telefoon)gesprekken, inclusief voorbereidings- en verslagtijd). De optelsom bepaalt de zorgzwaarte die in categorieën (Audiologische Producten) is ingedeeld. Per categorie is een prijsafspraak gemaakt met de verschillende zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar zijn er dus prijsverschillen. Wij sturen de nota rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Met welke verzekeraars heeft het Audiologisch Centrum een contract?

Voor 2021 heeft NSDSK contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat wij de factuur rechtstreeks bij de verzekeraar indienen. 

Tarieven voor niet-gecontracteerde zorg (passantentarieven)

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met de NSDSK voor audiologische zorg, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg, de zogenaamde passantentarieven.

Wanneer ontvang ik een factuur?

Komt u voor het eerst bij het audiologisch centrum? Dan sturen wij na drie maanden een factuur aan uw zorgverzekeraar. Als u na deze drie maanden vervolgafspraken heeft, dan sturen we een keer per vier maanden een rekening naar de zorgverzekeraar. U krijgt hierover bericht van uw zorgverzekeraar. Zij laten u weten of u zelf nog een bedrag moet betalen in verband met eigen risico of dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt.

Mijn behandeling begint in het ene jaar en loopt door in het volgende jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

De startdatum van uw behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Dit komt omdat uw zorgtraject is opgedeeld in subtrajecten met een looptijd van 3 maanden. De startdatum van het subtraject bepaalt het jaar waarin het eigen risico wordt aangesproken. Bijvoorbeeld: Het eerste bezoek aan het ACHN was op 1 augustus 2021. Het 1e subtraject heeft een looptijd van 3 maanden en duurt tot 1 november 2021.

 

 

 

Subtraject

Startdatum subtraject

Einddatum subtraject

1

1 augustus 2021

1 november 2021

2

1 november 2021

1 februari 2022

3

1 februari 2022

1 mei 2022

4

1 mei 2022

1 augustus 2022


Uw tweede bezoek aan het ACHN is op 10 januari 2022. Dit bezoek valt in het 4e subtraject, dat een startdatum heeft van 1 november 2021 (zie bovenstaande tabel). Op deze manier kan het voorkomen dat het bezoek in 2022 plaatsvindt, maar dat het eigen risico van 2021 aangesproken wordt.

Transparante zorgnota

Op verzoek van de minister is per 1 juni 2014 een nieuwe zorgnota ingevoerd, waarin u meer gegevens zult aantreffen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website https://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota.

Verwijzing

U kunt bij ons terecht wanneer u een verwijsbrief heeft van uw verwijzer. Als wij de verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij contact met u op of sturen wij u een uitnodiging. Uw verwijzer geeft deze aan u, of stuurt hem rechtstreeks naar het Audiologisch Centrum.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via het telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl. Met het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord voor spraaktaaldiagnostiek voor kinderen van 2 tot 7 jaar kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020-5745920 of een email sturen naar stan@nsdsk.nl.

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op