Veelgestelde vragen - STAP

 

 

 

 

 
 

 

Veelgestelde vragen - STAP

Lees voor

Hoe maakt u een afspraak voor uw kind?

Stap 1. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.
Voor het maken van een afspraak hebben wij een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Stap 2. Wij ontvangen de verwijzing van uw huisarts of specialist.
Als u zelf in het bezit bent van de verwijzing, dan kunt u deze sturen naar: STAP, Hofgeest 343, 1102 ER, Amsterdam.

Stap 3. Wij verwerken uw verwijzing.
U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

Stap 4. U ontvangt een telefonische of schriftelijke uitnodiging voor een afspraak als uw kind aan de beurt is.

Klik hier voor de wachttijden per onderzoek.

Kosten en vergoedingen spraaktaalonderzoek

Uw zorgverzekeraar dekt de kosten voor onderzoek voor uw kind in een audiologisch centrum. Audiologische zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de vergoeding van hoorhulpmiddelen kunt u terecht op de website van Hoorwijzer.

Verwijzing

U kunt bij ons terecht wanneer u een verwijsbrief heeft van uw verwijzer. Als wij de verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor een afspraak. Uw verwijzer geeft deze aan u, of stuurt hem rechtstreeks naar het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort.

Kosten en vergoedingen vroegbehandeling TOS

De behandeling en begeleiding uitgevoerd op de afdeling Vroegbehandeling wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico en wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Wij declareren de kosten bij de zorgverzekeraars. Dit gaat in het algemeen per periode van vier weken waarin behandeling heeft plaatsgevonden. Voor sommige activiteiten, zoals de intake, geldt een uurtarief. Soms kunt u ook nog een reiskostenvergoeding krijgen via de verzekering. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij uw zorgverzekeraar. De NSDSK beoordeelt of uw kind voldoet aan de plaatsingscriteria.

Verwijzing naar vroegbehandeling TOS

Wanneer na onderzoek door een audiologisch centrum sprake is (van een sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis kan het audiologisch centrum u een verwijzing geven voor  vroegbehandeling bij de NSDSK. Bij de NSDSK heeft u vervolgens contact met een  teamleider/gedragswetenschapper. Deze kijkt samen met u naar het meest passende aanbod voor uw kind en uw gezin. Het advies dat u krijgt is afhankelijk van de zorgvraag en van de ontwikkeling van uw kind. Mogelijkheden zijn groepsbehandeling en behandeling door het Ambulant Team.

Transparante zorgnota

Op verzoek van de minister is per 1 juni 2014 een nieuwe zorgnota ingevoerd, waarin u meer gegevens zult aantreffen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website https://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota.

Meer informatie

Voor verdere informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) via telefoonnummer 020-2382571 of een email sturen naar stap@nsdsk.nl

Lees voor

Hoe maakt u een afspraak voor uw kind?

  • Stap 1. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.
    Voor het maken van een afspraak hebben wij een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.
  • Stap 2. Wij ontvangen de verwijzing van uw huisarts of specialist.
    Als u zelf in het bezit bent van de verwijzing, dan kunt u deze sturen naar: STAP, Hofgeest 343, 1102 ER Amsterdam.
  • Stap 3. Wij verwerken uw verwijzing.
    U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
  • Stap 4. U ontvangt een telefonische of schriftelijke uitnodiging voor een afspraak als uw kind aan de beurt is.

Klik hier voor de wachttijden per onderzoek.

Verwijzing spraaktaalonderzoek

Uw kind kan bij ons terecht wanneer u een verwijsbrief heeft van uw verwijzer. Uw verwijzer geeft deze aan u, of stuurt hem rechtstreeks naar het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort. Als wij de verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Kosten en vergoedingen vroegbehandeling TOS

De behandeling en begeleiding uitgevoerd op de afdeling Vroegbehandeling wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico en wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Wij declareren de kosten bij de zorgverzekeraars. Dit gaat in het algemeen per periode van vier weken waarin behandeling heeft plaatsgevonden. Voor sommige activiteiten, zoals de intake, geldt een uurtarief. Soms kunt u ook nog een reiskostenvergoeding krijgen via de verzekering. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij uw zorgverzekeraar. De NSDSK beoordeelt of uw kind voldoet aan de plaatsingscriteria.

Verwijzing naar vroegbehandeling TOS

Wanneer na onderzoek door een audiologisch centrum sprake is (van een sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis kan het audiologisch centrum u een verwijzing geven voor  vroegbehandeling bij de NSDSK. Bij de NSDSK heeft u vervolgens contact met een  teamleider/gedragswetenschapper. Deze kijkt samen met u naar het meest passende aanbod voor uw kind en uw gezin. Het advies dat u krijgt is afhankelijk van de zorgvraag en van de ontwikkeling van uw kind. Mogelijkheden zijn groepsbehandeling en behandeling door het Ambulant Team.

Meer informatie

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) via telefoonnummer 020-2382571 of een email sturen naar stap@nsdsk.nl.

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op