Twijfels over de taalontwikkeling

 

 

 

 

 
 

 

Twijfels over de taalontwikkeling

Lees voor

De taalontwikkeling begint als het kind nog niet geboren is. Vanaf twintig weken kunnen ongeboren kinderen geluid waarnemen. Het waarnemen van geluid vormt de basis voor het leren van taal. Baby’s van een paar weken oud hebben al verschillende huilgeluiden waarmee ze uiteenlopende behoeften aangeven zoals honger en slaap. Ook lachen, wat de meeste kinderen al doen vanaf dat ze een maand oud zijn, is een belangrijk onderdeel van de communicatieve ontwikkeling. In de eerste drie maanden begint een kind met het maken van kirgeluiden en klanken als ‘ah’ en ‘uh’. Rond negen maanden ontstaat het zogenaamde brabbelen. Het kind plakt klinkers en medeklinkers aan elkaar zoals ‘mamamama’ of ‘dadadada’. Dit brabbelen gaat steeds meer op echte taal lijken.

Twijfels over de taalontwikkeling

Als u twijfelt over de taalontwikkeling van uw kind dan kunt u dit laten onderzoeken bij het Audiologisch Centrum van de NSDSK of bij een van de andere audiologische centra. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van een arts. Dit onderzoek vindt plaats bij kinderen vanaf 2 jaar en bestaat uit een gehooronderzoek en indien gewenst een logopedisch en/of psychologisch onderzoek. Als blijkt dat er sprake is van een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) dan kijken we samen met u hoe we uw kind het beste kunnen helpen. Een van de opties is behandeling bij de NSDSK. De NSDSK behandelt kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Bij alle vormen van behandeling bent u als ouder heel belangrijk. De behandeling van uw kind vindt plaats op een behandelgroep of bij u thuis en op het dagverblijf.

Klik hier voor meer informatie over de behandeling van TOS.

Wanneer is er sprake van TOS?

Meer informatie

Voor meer informatie over behandeling kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit TOS van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Lees voor

De taalontwikkeling begint als het kind nog niet geboren is. Vanaf twintig weken kunnen ongeboren kinderen geluid waarnemen. Het waarnemen van geluid vormt de basis voor het leren van taal. Baby’s van een paar weken oud hebben al verschillende huilgeluiden waarmee ze uiteenlopende behoeften aangeven zoals honger en slaap. Ook lachen, wat de meeste kinderen al doen vanaf dat ze een maand oud zijn, is een belangrijk onderdeel van de communicatieve ontwikkeling. In de eerste drie maanden begint een kind met het maken van kirgeluiden en klanken als ‘ah’ en ‘uh’. Rond negen maanden ontstaat het zogenaamde brabbelen. Het kind plakt klinkers en medeklinkers aan elkaar zoals ‘mamamama’ of ‘dadadada’. Dit brabbelen gaat steeds meer op echte taal lijken. Hieronder ziet u de verschillende mijlpalen in de taalontwikkeling.

 

Leeftijd

Mijlpalen in de taalontwikkeling

12 - 18 maanden

Begrijpt opdrachtjes met twee woorden

Kan een of meer lichaamsdelen aanwijzen

Veel en gevarieerd brabbelen met af en toe een herkenbaar woord

18 - 24 maanden

Zegt vijf tot tien woordjes

2 - 2,5 jaar

Begrijpt zinnetjes met drie woorden 

Tweewoorduitingen; woordopbouw nog onvolledig

2,5 - 3 jaar

Driewoorduitingen; woordopbouw nog onvolledig

3 - 3,5 jaar

Drie tot vijfwoorduitingen Ongeveer de helft is verstaanbaar

3,5 - 4 jaar

Vertelt spontaan wel eens een verhaaltje 50-75% verstaanbaar

4 - 4,5 jaar

Kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes Enkelvoudige zinnen; problemen met meervoudsvormen en vervoegingen. 

75-90% verstaanbaar

> 5,5 jaar

Goed gevormde, ook samengestelde zinnen.

Goed verstaanbaar


Bron: VHZ

Twijfels over de taalontwikkeling

Als u twijfelt over de taalontwikkeling van uw kind dan kunt u dit laten onderzoeken bij het Audiologisch Centrum van de NSDSK of bij een van de andere audiologische centra. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van een arts. Dit onderzoek vindt plaats bij kinderen vanaf 2 jaar en bestaat uit een gehooronderzoek en indien gewenst een logopedisch en/of psychologisch onderzoek. Als blijkt dat er sprake is van een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) dan kijken we samen met u hoe we uw kind het beste kunnen helpen. Een van de opties is behandeling bij de NSDSK. De NSDSK behandelt kinderen tussen de 2 en 4 jaar. De behandeling van uw kind vindt plaats op een behandelgroep of bij u thuis en op het dagverblijf.

Klik hier voor meer informatie over de behandeling van TOS.

Wanneer is er sprake van TOS?

 

English | Türk | Alearabia

Meer informatie

Voor meer informatie over behandeling kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit TOS van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op