Behandeling

 

 

 

 

 

 

 

Behandeling

Lees voor

De Vroegbehandeling is bedoeld voor dove of slechthorende kinderen van ongeveer drie maanden tot zes jaar. De behandeling is gericht op het kind, de ouders en de directe omgeving. Het aanbod bestaat uit: behandeling aan huis, cursussen en groepsbehandeling.

Ouders hebben de meeste invloed op de ontwikkeling van hun kind en op het succes van de behandeling. In de behandeling staat de communicatie tussen ouder en kind centraal. Tijdens het hele traject van de Vroegbehandeling is er een gezinsbegeleider bij het gezin betrokken, die samen met de ouders de behandeling afstemt op de behoefte en de mogelijkheden van ouder en kind.

Behandeling aan huis

De gezinsbegeleider is tijdens de hele behandeling betrokken bij uw gezin. Regelmatig komt de gezinsbegeleider bij u thuis. U bespreekt samen de behandeling en kunt alles over de behandeling vragen. U kijkt samen wat uw kind nodig heeft en wat er past bij uw kind en uw gezin.

Tijdens de huisbezoeken leert u meer over:

  • het gehoorverlies;
  • het stimuleren van de taal- en hoorontwikkeling;
  • de communicatie;
  • de totale ontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK, Unit doof/slechthorend via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Lees voor

De Vroegbehandeling is bedoeld voor dove of slechthorende kinderen van ongeveer drie maanden tot zes jaar. De behandeling is gericht op het kind, de ouders en de directe omgeving. Het aanbod bestaat uit: behandeling aan huis, cursussen en groepsbehandeling.

Ouders hebben de meeste invloed op de ontwikkeling van hun kind en op het succes van de behandeling. In de behandeling staat de communicatie tussen ouder en kind centraal. Tijdens het hele traject van de Vroegbehandeling is er een gezinsbegeleider bij het gezin betrokken, die samen met de ouders de behandeling afstemt op de behoefte en de mogelijkheden van ouder en kind.

Behandeling aan huis

De gezinsbegeleider is tijdens de hele behandeling betrokken bij uw gezin. Regelmatig komt de gezinsbegeleider bij u thuis. U bespreekt samen de behandeling en kunt alles over de behandeling vragen. U kijkt samen wat uw kind nodig heeft en wat er past bij uw kind en uw gezin.

Tijdens de huisbezoeken leert u meer over:

  • het gehoorverlies;
  • het stimuleren van de taal- en hoorontwikkeling;
  • de communicatie;
  • de totale ontwikkeling.

Cursussen

Baby’s leren taal vooral van hun ouders. Ouders van een doof of slechthorend kind hebben extra vaardigheden nodig, zodat zij goed met hun kind kunnen communiceren. Binnen de Vroegbehandeling bieden wij cursussen aan voor ouders en de directe omgeving van het kind. Er zijn onder andere cursussen gericht op het leren van gebaren, het stimuleren van de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vaak geven wij de cursussen in groepsvorm, wat ouders de gelegenheid biedt om onderling ervaringen te delen.

Klik hier voor het volledige aanbod van onze cursussen.

Groepsbehandeling de Knipoog

De Knipoog is een behandelgroep voor peuters van anderhalf tot vier jaar met een gehoorverlies. Twee ochtenden per week komen de kinderen naar de Knipoog. Zij leren van elkaar en komen in contact met andere kinderen die net als zij een gehoorverlies hebben. Aan de hand van een dagritme en vaste thema’s (bijvoorbeeld feestdagen, dieren, huis en verkeer) wordt er gespeeld, geknutseld, muziek gemaakt of voorgelezen. Ontwikkeling van taal, emoties, spel en identiteit staan hierbij centraal. 

Op de Knipoog werken een logopedist en twee pedagogisch begeleiders, waarvan een van de twee pedagogisch begeleiders doof of slechthorend is. Uit eigen ervaring kan zij de kinderen bepaalde dingen leren en ze helpen hun eigen identiteit te ontdekken. De logopediste stimuleert de taalontwikkeling, zowel op de groep als individueel. Naast het vaste team zijn een teamleider, gebarendocent, gedragswetenschapper, linguïst en uw gezinsbegeleider betrokken bij de behandeling op de groep. Elke drie weken is er een ouderprogramma op de Knipoog. Ouders kunnen meekijken op de groep en zij leren de gebaren die bij het thema van dat moment horen. Daarnaast is er ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen en onderwerpen te bespreken zoals schoolkeuze, gedrag en hoorhulpmiddelen. Door ouders actief te betrekken bij de behandeling, kan deze thuis worden voortgezet.

Alvast een indruk krijgen van behandelgroep de Knipoog? Klik hieronder voor een digitale welkomtour:

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK, Unit doof/slechthorend via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op