Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN)

 

 

 

 

 
 

 

Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN)

 


- UPDATE CORONAVIRUS -

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord volgt bij de spraaktaaldiagnostiek en vroegbehandeling de door het RIVM opgestelde veiligheidsvoorschriften.

Dragen mondkapjes

De NSDSK volgt het dringende advies van de overheid voor het dragen van een niet-medisch mondkapje in de publieke ruimte. Locaties van de NSDSK vallen buiten de publieke ruimte. Toch adviseren we medewerkers en cliënten (vanaf 13 jaar) een niet- medisch mondkapje bij zich te hebben en te dragen in verkeersruimtes en situaties waarin veel kruisverkeer is. Het gaat dan om trappenhuizen, gangen, wachtkamers en toiletten waar mensen zich doorheen verplaatsen. Mondkapjes zijn beschikbaar.

Reizen naar Corona risicogebieden

Bent u de afgelopen periode in een Corona risicogebied - rood of oranje gebied geweest?
Kom dan pas na tien dagen (nadat u terug bent) naar ons centrum.
Bel ons op telefoonnummer 020-5745920 om uw afspraak te verplaatsen als dat nodig is.   
Klik hier voor de Corona risicogebieden - rode en oranje gebieden. 


Klik hier voor meer informatie over het Coronavirus en de invloed hiervan op onze zorgactiviteiten.

Laatst geüpdatet op: 14-10-2020 | 17:25 uur

 

Lees voor

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) in Landsmeer is een centrum voor (jonge) kinderen bij wie zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling en mogelijk sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In het STAN vindt spraaktaalonderzoek plaats en zijn behandelgroepen gevestigd: de Ster voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en behandelgroep de Zon voor kinderen met een fonologische stoornis. 

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verloopt het leren van taal niet vanzelf, terwijl daar geen duidelijke oorzaak voor is. Kinderen met TOS hebben veel moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal in vergelijking met hun leeftijdgenootjes. Kinderen lopen hierdoor vaak vast in het contact met anderen. Niet goed kunnen praten kan ook van invloed zijn op het leren. Door het vroegtijdig opsporen van spraaktaalproblemen kan de behandeling op jonge leeftijd beginnen en kunnen de beste resultaten worden geboekt.

Wanneer een spraaktaalonderzoek?

Het consultatiebureau volgt de spraaktaalontwikkeling van kinderen tot 4 jaar en verwijst u door als er sprake lijkt van een taalachterstand. Het kan ook zijn dat u als ouder zelf heeft gemerkt dat de taal van uw kind zich niet goed ontwikkelt, of dat u signalen krijgt van de voorschool of  kinderopvang. Wanneer er sprake lijkt van een achterstand kan uw huisarts, KNO-arts of het consultatiebureau u verwijzen naar het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) voor onderzoek. Nadat het STAN de verwijzing heeft ontvangen, nemen zij contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek en een gehooronderzoek.

Klik hier voor meer informatie over de onderzoeken op het STAN. 

Verwijzing naar vroegbehandeling TOS

Wanneer na onderzoek door een Audiologisch Centrum sprake is (van een sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis kan het Audiologisch Centrum u een verwijzing geven voor  vroegbehandeling bij de NSDSK. Bij de NSDSK heeft u vervolgens contact met een  teamleider/gedragswetenschapper. Deze kijkt samen met u naar het meest passende aanbod voor uw kind en uw gezin. Het advies dat u krijgt is afhankelijk van de zorgvraag en van de ontwikkeling van uw kind. Mogelijkheden zijn groepsbehandeling en behandeling door het Ambulant Team.

In het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord zijn twee verschillende behandelgroepen gevestigd voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dit zijn behandelgroep de Zon en behandelgroep de Ster. In Amsterdam is het Ambulant Team beschikbaar. 

Klik hier voor meer informatie over TOS

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) via telefoonnummer 020-5745920 of een email sturen naar stan@nsdsk.nl.

Lees voor

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) in Landsmeer is een centrum voor (jonge) kinderen bij wie zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling en mogelijk sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In het STAN vindt spraaktaalonderzoek plaats en zijn behandelgroepen gevestigd: de Ster voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en behandelgroep de Zon voor kinderen met een fonologische stoornis. 

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verloopt het leren van taal niet vanzelf, terwijl daar geen duidelijke oorzaak voor is. Kinderen met TOS hebben veel moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal in vergelijking met hun leeftijdgenootjes. Kinderen lopen hierdoor vaak vast in het contact met anderen. Niet goed kunnen praten kan ook van invloed zijn op het leren. Door het vroegtijdig opsporen van spraaktaalproblemen kan de behandeling op jonge leeftijd beginnen en kunnen de beste resultaten worden geboekt. 

Wanneer een spraaktaalonderzoek?

Het consultatiebureau volgt de spraaktaalontwikkeling van kinderen tot 4 jaar en verwijst u door als er sprake lijkt van een taalachterstand. Het kan ook zijn dat u als ouder zelf heeft gemerkt dat de taal van uw kind zich niet goed ontwikkelt, of dat u signalen krijgt van de voorschool of  kinderopvang. Wanneer er sprake lijkt van een achterstand kan uw huisarts, KNO-arts of het consultatiebureau u verwijzen naar het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) voor onderzoek. Nadat het STAN de verwijzing heeft ontvangen, nemen zij contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek en een gehooronderzoek.

Klik hier voor meer informatie over de onderzoeken op het STAN. 

Verwijzing naar vroegbehandeling TOS

Wanneer na onderzoek door een Audiologisch Centrum sprake is (van een sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis kan het Audiologisch Centrum u een verwijzing geven voor  vroegbehandeling bij de NSDSK. Bij de NSDSK heeft u vervolgens contact met een  teamleider/gedragswetenschapper. Deze kijkt samen met u naar het meest passende aanbod voor uw kind en uw gezin. Het advies dat u krijgt is afhankelijk van de zorgvraag en van de ontwikkeling van uw kind. Mogelijkheden zijn groepsbehandeling en behandeling door het Ambulant Team.

In het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord zijn twee verschillende behandelgroepen gevestigd voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dit zijn behandelgroep de Zon en behandelgroep de Ster. In Amsterdam is het Ambulant Team beschikbaar. 

Klik hier voor meer informatie over TOS

Meer informatie

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) via telefoonnummer 020-5745920 of een email sturen naar stan@nsdsk.nl.

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op