Onderzoek naar TOS

 

 

 

 

 
 

 

Onderzoek naar TOS

Lees voor

Een goede taalontwikkeling is van belang voor de toekomst van uw kind. Wanneer u, het consultatiebureau of de school het idee heeft dat de taalontwikkeling van uw kind langzamer gaat dan verwacht, dan is het belangrijk dat uw kind onderzocht wordt. Hoe eerder onderzoek plaatsvindt, hoe eerder we uw kind kunnen helpen. Het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) doet gehooronderzoek bij kinderen vanaf 0 jaar en onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen vanaf 2 jaar. Het onderzoek wordt gedaan om te bepalen wat het niveau van de taalontwikkeling is en of er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of dat er een andere oorzaak is voor de taalachterstand.

Meer informatie

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl. Met het ACHN Amsterdam voor spraaktaaldiagnostiek voor kinderen van 2 tot 7 jaar kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar secretariaatlutma@nsdsk.nl.

Lees voor

Een goede taalontwikkeling is van belang voor de toekomst van uw kind. Wanneer u, het consultatiebureau of de school het idee heeft dat de taalontwikkeling van uw kind langzamer gaat dan verwacht, dan is het belangrijk dat uw kind onderzocht wordt. Hoe eerder onderzoek plaatsvindt, hoe eerder we uw kind kunnen helpen. Het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) doet gehooronderzoek bij kinderen vanaf 0 jaar en onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen vanaf 2 jaar. Het onderzoek wordt gedaan om te bepalen wat het niveau van de taalontwikkeling is en of er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of dat er een andere oorzaak is voor de taalachterstand.

Onderzoek Audiologisch Centrum Holland Noord

Het ACHN heeft een speciaal team dat kinderen onderzoekt. Het team bestaat uit een audioloog, logopedisten, klinisch linguïsten en gedragswetenschappers. Nadat het onderzoek is gedaan bekijken ze samen wat voor uw kind wenselijk is. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • We vragen informatie aan u over de ontwikkeling van uw kind. Dit kan met een gesprek of met een vragenlijst.
  • We doen een gehooronderzoek bij uw kind. Een probleem met horen kan de oorzaak zijn van een taalprobleem. Onze onderzoekers willen zeker weten dat er geen gehoorprobleem bestaat.
  • Een logopedist onderzoekt, indien dit nog niet gebeurd is, het spreken en begrijpen van taal. Als het nodig is om de taaltesten in een andere taal dan het Nederlands af te nemen dan wordt dit gedaan met behulp van een tolk. Dit gebeurt als er thuis veel in een andere taal wordt gesproken.
  • We doen vaak een psychologisch onderzoek. Hiervoor maken wij gebruik van een test waarbij kinderen geen taal hoeven te gebruiken. Klik hier voor uitgebreide informatie over het psychologisch onderzoek.
  • Als het onderzoek klaar is bespreken we met u wat de uitkomsten zijn. Als de diagnose TOS wordt gesteld dan geven wij een advies voor de behandeling van uw kind.

Klik hier voor de onderzoeken voor kinderen op het Audiologisch Centrum Holland Noord.

Als uw kind al in behandeling is bij een logopedist, vragen wij u een verslag mee te nemen bij het eerste onderzoek.

Zie bijgaande PDF voor de gegevens die wij graag ontvangen van de logopedist.

Voorwaarden

Om onderzoek te kunnen laten doen bij een Audiologisch Centrum heeft u een verwijzing nodig van een arts. Dit kan de jeugdarts van het consultatiebureau zijn of bijvoorbeeld de huisarts of KNO arts. Nadat het Audiologisch Centrum de verwijzing heeft ontvangen, krijgt u een uitnodiging voor het onderzoek van uw kind.

Kosten

Uw zorgverzekeraar dekt de kosten voor onderzoek van uw kind in een Audiologisch Centrum. Audiologische zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl. Met het ACHN Amsterdam voor spraaktaaldiagnostiek voor kinderen van 2 tot 7 jaar kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar secretariaatlutma@nsdsk.nl.

 

'Roan heeft zich ontwikkeld tot een blije en communicatieve kleuter. We zijn heel blij met de groei van Roan op de Ster en dat hij nu een plek heeft gekregen op de Burgemeester de Wildeschool (cluster 2)’ Jorinde Entius, moeder van Roan (behandelgroep de Ster Zwaag).

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op