Help mee!

 


Help mee!Lees voor

U kunt de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind financieel steunen met een gift. Met een algemene gift steunt u ons werk en kunnen wij uw geld inzetten waar het het hardst nodig is. U kunt ook kiezen voor een specifiek onderzoeksproject. De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Lees hier meer.

Eenmalige donatie

U kunt eenmalig een bedrag overmaken naar onze bankrekening NL21ABNA055.22.93.059 t.g.v. Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, Amsterdam.

Online donatie

U kunt nu een online donatie doen. Een veilige en snelle manier om te steunen. Stichting GeefGratis is tussenpersoon voor donateurs en goede doelen. Indien er geen sponsor beschikbaar is geldt dat op online donaties via tussenpersoon Stichting GeefGratis 10% ingehouden wordt.

Klik hier om een online donatie te doen.

Machtiging

Ook kunt u ons machtigen om eenmalig of blijvend een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven. Klik hier om de machtiging te downloaden. U kunt uw machtiging op ieder gewenst moment weer intrekken.

U kunt de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind financieel steunen met een gift. Met een algemene gift steunt u ons werk en kunnen wij uw geld inzetten waar het het hardst nodig is. U kunt ook kiezen voor een specifiek onderzoeksproject. De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Lees hier meer.

Notariële schenking

Deze manier van schenken houdt in dat u een vast bedrag schenkt voor minimaal vijf jaar, waarmee u ons financiële zekerheid geeft en ons structureel helpt. U laat éénmalig een notaris de akte opmaken waarin het bedrag dat u wilt schenken wordt vastgelegd. Een fiscaal aantrekkelijke manier van het schenken per notariële akte, ook wel lijfrente schenking genoemd, is dat u tot 52% van uw gift terug kan krijgen van de belasting!

De voordelen van schenken per notariële akte:

  • Met een éénmalig opgestelde notariële akte helpt u de NSDSK voor een periode van tenminste vijf jaar
  • Het bedrag dat u schenkt is 100% aftrekbaar van uw belastbare inkomen
  • Tot maximaal 52% van uw schenking krijgt u terug van de belasting (dit is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd)
  • Voor een periodieke schenking (schenking per notariële akte) geldt géén beperking. Dus ook als u minder dan 1% van uw verzamelinkomen aan een schenkingen per notariële akte doet kunt u dit bedrag aftrekken van de belasting

Recht op reguliere belastingaftrek

Ook als u al recht hebt op reguliere belastingaftrek, is een notariële akte interessant. In Nederland mag u giften, als ze liggen tussen de 1 en 10% van uw verzamelinkomen met een minimaal bedrag van 60 euro, aftrekken van de belasting. Als u een notariële akte hebt mag u ook het gedeelte onder de 1% aftrekken.

Schenkservice

U kunt via Schenkservice een periodieke schenking doen. Klik hier voor een korte uitleg. U ziet dan meteen wat uw voordelen zijn van periodiek schenken. U kunt er ook berekenen hoeveel geld u terugkrijgt van de Belastingdienst. Met behulp van Schenkservice maakt u als het ware uw eigen akte.

De kosten voor de notariële akte zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De NSDSK zal deze voor haar rekening nemen. U heeft ook de mogelijkheid deze kosten direct zelf te betalen. Door de kosten voor eigen rekening te nemen drukt u de overheadkosten van de Stichting.

Klik hier om de notariële akte online op te maken met Schenkservice.

Nalatenschap

Er zijn twee manieren waarop u de NSDSK kunt opnemen in uw testament. De eerste manier is door het toekennen van een legaat. Dit is een bepaald bedrag of een bepaald goed dat u aan een persoon of instelling nalaat en dat u specifiek laat omschrijven in uw testament. Bijvoorbeeld een bepaalde som geld of een waardevol schilderij. Eventueel kunt u hierbij de term 'vrij van recht' opnemen, wat inhoudt dat de successierechten uit de totale nalatenschap worden betaald en niet door de begunstigde. In dit geval komt het gehele bedrag ten goede aan het door u gekozen doel.

Een tweede manier van nalaten aan de NSDSK is door middel van een erfstelling. Hiermee benoemt u de Stichting tot (mede-)erfgenaam. Een erfenis kan betrekking hebben op roerend of onroerend goed, geld en effecten. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel.

Erfenis en de fiscus

Nalatenschappen aan goede doelen zijn vrijgesteld van successierecht. Dat wil zeggen dat de NSDSK geen belasting hoeft te betalen over de erfenissen en legaten die zij ontvangt. Het volledige bedrag kan dus worden ingezet door de NSDSK.

Meer informatie

Om een testament op te maken of te wijzigen kunt u contact opnemen met een notaris. Met algemene vragen over schenkingen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 09.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.notaris.nl.

Lees voor

U kunt de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind financieel steunen met een gift. Met een algemene gift steunt u ons werk en kunnen wij uw geld inzetten waar het het hardst nodig is. U kunt ook kiezen voor een specifiek onderzoeksproject. De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Lees hier meer.

Eenmalige donatie

U kunt eenmalig een bedrag overmaken naar onze bankrekening NL21ABNA055.22.93.059 t.g.v. Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, Amsterdam.

Online donatie

U kunt nu een online donatie doen. Een veilige en snelle manier om te steunen. Stichting GeefGratis is tussenpersoon voor donateurs en goede doelen. Indien er geen sponsor beschikbaar is geldt dat op online donaties via tussenpersoon Stichting GeefGratis 10% ingehouden wordt.

Klik hier om een online donatie te doen.

Machtiging

Ook kunt u ons machtigen om eenmalig of blijvend een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven. Klik hier om de machtiging te downloaden. U kunt uw machtiging op ieder gewenst moment weer intrekken.

Notariële schenking

Deze manier van schenken houdt in dat u een vast bedrag schenkt voor minimaal vijf jaar, waarmee u ons financiële zekerheid geeft en ons structureel helpt. U laat éénmalig een notaris de akte opmaken waarin het bedrag dat u wilt schenken wordt vastgelegd. Een fiscaal aantrekkelijke manier van het schenken per notariële akte, ook wel lijfrente schenking genoemd, is dat u tot 52% van uw gift terug kan krijgen van de belasting!

De voordelen van schenken per notariële akte:

  • Met een éénmalig opgestelde notariële akte helpt u de NSDSK voor een periode van tenminste vijf jaar
  • Het bedrag dat u schenkt is 100% aftrekbaar van uw belastbare inkomen
  • Tot maximaal 52% van uw schenking krijgt u terug van de belasting (dit is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd)
  • Voor een periodieke schenking (schenking per notariële akte) geldt géén beperking. Dus ook als u minder dan 1% van uw verzamelinkomen aan een schenkingen per notariële akte doet kunt u dit bedrag aftrekken van de belasting

Recht op reguliere belastingaftrek

Ook als u al recht hebt op reguliere belastingaftrek, is een notariële akte interessant. In Nederland mag u giften, als ze liggen tussen de 1 en 10% van uw verzamelinkomen met een minimaal bedrag van 60 euro, aftrekken van de belasting. Als u een notariële akte hebt mag u ook het gedeelte onder de 1% aftrekken.

Schenkservice

U kunt via Schenkservice een periodieke schenking doen. Klik hier voor een korte uitleg. U ziet dan meteen wat uw voordelen zijn van periodiek schenken. U kunt er ook berekenen hoeveel geld u terugkrijgt van de Belastingdienst. Met behulp van Schenkservice maakt u als het ware uw eigen akte.

De kosten voor de notariële akte zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De NSDSK zal deze voor haar rekening nemen. U heeft ook de mogelijkheid deze kosten direct zelf te betalen. Door de kosten voor eigen rekening te nemen drukt u de overheadkosten van de Stichting.

Klik hier om de notariële akte online op te maken met Schenkservice.

Nalatenschap

Er zijn twee manieren waarop u de NSDSK kunt opnemen in uw testament. De eerste manier is door het toekennen van een legaat. Dit is een bepaald bedrag of een bepaald goed dat u aan een persoon of instelling nalaat en dat u specifiek laat omschrijven in uw testament. Bijvoorbeeld een bepaalde som geld of een waardevol schilderij. Eventueel kunt u hierbij de term 'vrij van recht' opnemen, wat inhoudt dat de successierechten uit de totale nalatenschap worden betaald en niet door de begunstigde. In dit geval komt het gehele bedrag ten goede aan het door u gekozen doel.

Een tweede manier van nalaten aan de NSDSK is door middel van een erfstelling. Hiermee benoemt u de Stichting tot (mede-)erfgenaam. Een erfenis kan betrekking hebben op roerend of onroerend goed, geld en effecten. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel.

Erfenis en de fiscus

Nalatenschappen aan goede doelen zijn vrijgesteld van successierecht. Dat wil zeggen dat de NSDSK geen belasting hoeft te betalen over de erfenissen en legaten die zij ontvangt. Het volledige bedrag kan dus worden ingezet door de NSDSK.

Meer informatie

Om een testament op te maken of te wijzigen kunt u contact opnemen met een notaris. Met algemene vragen over schenkingen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 09.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.notaris.nl.


Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op