ANBI-status

 

 

 

 

 
 


 

ANBI-status

Lees voor

Vanaf 1 januari 2014 gelden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) nieuwe voorwaarden. De belastingdienst stelt een aantal eisen aan het hebben van de ANBI-status ten aanzien van transparantie. De gegevens vind je op deze pagina.

Naam van onze instelling:

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

RSIN-nummer en fiscaal nummer:

0029.60.345 

KvK Nummer:

41197688

Post- en bezoekadres:

NSDSK
Lutmastraat 167
1073 GX  Amsterdam
telefoon: 020-5745945
e-mail: nsdsk@nsdsk.nl
website: www.nsdsk.nl

Klik op onderstaande button voor het formulier

 

Doelstelling van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

De NSDSK is een multidisciplinaire kennisorganisatie die, wetenschappelijk gefundeerd en praktisch getoetst, zorg verleent en innovaties realiseert voor vooral jonge kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking en hun ouders. De NSDSK staat voor de hele keten van zorg en innovatie: van signalering tot onderzoek en ontwikkeling, toepassing, professionalisering en (landelijke) implementatie. De NSDSK levert een bijdrage aan de kwaliteit van het proces van vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblemen. De NSDSK is een inspirerende, resultaatgerichte en betrouwbare uitvoerder (voor klanten, zorgverzekeraars en fondsen), samenwerkingspartner (voor andere instellingen) en werkgever (voor medewerkers).

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In de beleidscyclus van de NSDSK wordt jaarlijks een beleidsplan opgesteld. Belangrijkste input van het jaarplan:

 • het kader van de strategienotitie en het meerjarenbeleid
 • de doelstellingen die de afdelingen en de teams van de NSDSK formuleren aan de hand van een door de directeur/bestuurder opgestelde kaderbrief
 • de halfjaarlijkse evaluatie van de doelstellingen van het lopende jaar
 • de begrotingscyclus loopt parallel aan deze beleidscyclus

Klik hier voor het meerjarenbeleid.

Bestuur van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

De NSDSK wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Jelle Buijtendijk is de bestuurder van de NSDSK.

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

 • Paul van der Velpen, voorzitter
 • Jan Heijboer
 • Ellen Hoogervorst
 • Dike van de Mheen

Beloningsbeleid

Medewerkers die in dienst zijn van de NSDSK vallen onder het beloningssysteem en arbeidsvoorwaardenbeleid van de CAO-Ziekenhuizen. Voor de Raad van Bestuur volgen wij de Beloningsregeling Bestuurders in de Zorg (BBZ). Om te zorgen dat medewerkers deskundig en adequaat uitgerust zijn om de opgedragen taken goed te kunnen uitvoeren is opleiden een belangrijk instrument. Medewerkers krijgen opleidingen aangeboden om hun kennis te vergroten en verder te ontwikkelen. Ook aan het werven en behouden van medewerkers besteedt de NSDSK veel aandacht. In 2022 zijn er in zowel het primaire proces, als management en staf en ondersteuning van de afdeling individuele scholingstrajecten geweest en is er door verschillende medewerkers deelgenomen aan diverse workshops, conferenties en congressen zowel intern als extern. 

In het medewerkersonderzoek van 2022 geven de medewerkers een waardering van 8,3 voor goed werkgeverschap en een prachtige 9,2 voor ‘ik doe zinvol werk’. De NSDSK is heel trots op de uitkomsten van dit medewerkersonderzoek die ver boven het gemiddelde in de branche liggen. Wij hebben de eretitel Beste Werkgever in de gehandicaptenzorg ontvangen.

Activiteiten in het afgelopen jaar

Ieder jaar maakt de NSDSK een jaaroverzicht, waarin zij haar activiteiten vermeld. Klik op de afbeelding hieronder voor het Jaaroverzicht NSDSK 2022.

Klik hier voor het Jaardocument 2022.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt een financiële jaarrekening opgesteld die uitvoerig gecontroleerd wordt door een erkend accountantskantoor, die de controlewerkzaamheden verricht in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepvoorschriften, alsmede overeenkomstig de Nadere voorschriften Controle- en overige standaarden NV COS. Nadat de accountant, op grond van de controlebevindingen een goedkeurende verklaring verstrekt, keurt de raad van toezicht de jaarrekening goed. Op www.jaarverslagenzorg.nl vind je de volledige financiële rapportage van het afgelopen jaar. De NSDSK is een stichting zonder winstoogmerk. De opbrengsten van de NSDSK worden ingezet ten dienste van zorg en onderzoek. De NSDSK streeft in haar financiële beleid naar een gezonde bedrijfsvoering, waarbij een eigen vermogen wordt aangehouden om de continuïteit van zorg en onderzoek veilig te stellen en fluctuaties op te vangen.

Klik hier voor de jaarrekening.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is sinds oktober 2007 actief en vertegenwoordigt de cliënten van het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) en de cliënten van de afdeling Vroegbehandeling (met behandelgroepen in Noord-Holland en in Zuid-Holland). In de cliëntenraad van de NSDSK zitten ouders van dove en slechthorende kinderen en ouders van een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Stichting Fonds

Klik op onderstaande knop voor de ANBI-status Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind:

Meer informatie

Heeft u vragen of suggesties over de zorg -en dienstverlening van de NSDSK, dan nodigen wij u van harte uit contact met de cliëntenraad op te nemen. De cliëntenraad is te bereiken via het e-mailadres clientenraad@nsdsk.nl. Als u informatie wilt of belangstelling heeft voor deelname aan de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met Marjolein Meester, beleidsadviseur NSDSK via e-mail: mmeester@nsdsk.nl of telefoon: 020-5745945.

Lees voor

Vanaf 1 januari 2014 gelden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) nieuwe voorwaarden. De belastingdienst stelt een aantal eisen aan het hebben van de ANBI-status ten aanzien van transparantie. De gegevens vind je op deze pagina.

Naam van onze instelling: 

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

RSIN-nummer en fiscaal nummer: 

0029.60.345 

KvK Nummer: 

41197688

Post- en bezoekadres:

NSDSK
Lutmastraat 167
1073 GX  Amsterdam
telefoon: 020-5745945
e-mail: nsdsk@nsdsk.nl
website: www.nsdsk.nl

Klik op de button hieronder voor het formulier

 

Doelstelling van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

De NSDSK is een multidisciplinaire kennisorganisatie die, wetenschappelijk gefundeerd en praktisch getoetst, zorg verleent en innovaties realiseert voor vooral jonge kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking en hun ouders. De NSDSK staat voor de hele keten van zorg en innovatie: van signalering tot onderzoek en ontwikkeling, toepassing, professionalisering en (landelijke) implementatie. De NSDSK levert een bijdrage aan de kwaliteit van het proces van vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblemen. De NSDSK is een inspirerende, resultaatgerichte en betrouwbare uitvoerder (voor klanten, zorgverzekeraars en fondsen), samenwerkingspartner (voor andere instellingen) en werkgever (voor medewerkers).

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In de beleidscyclus van de NSDSK wordt jaarlijks een beleidsplan opgesteld. Belangrijkste input van het jaarplan:

 • het kader van de strategienotitie en het meerjarenbeleid
 • de doelstellingen die de afdelingen en de teams van de NSDSK formuleren aan de hand van een door de directeur/bestuurder opgestelde kaderbrief
 • de halfjaarlijkse evaluatie van de doelstellingen van het lopende jaar
 • de begrotingscyclus loopt parallel aan deze beleidscyclus

Klik hier voor het meerjarenbeleid.

Bestuur van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

De NSDSK wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Jelle Buijtendijk is de bestuurder van de NSDSK.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

 • Paul van der Velpen, voorzitter
 • Jan Heijboer
 • Ellen Hoogervorst
 • Dike van de Mheen

Beloningsbeleid

Medewerkers die in dienst zijn van de NSDSK vallen onder het beloningssysteem en arbeidsvoorwaardenbeleid van de CAO-Ziekenhuizen. Voor de Raad van Bestuur volgen wij de Beloningsregeling Bestuurders in de Zorg (BBZ). Om te zorgen dat medewerkers deskundig en adequaat uitgerust zijn om de opgedragen taken goed te kunnen uitvoeren is opleiden een belangrijk instrument. Medewerkers krijgen opleidingen aangeboden om hun kennis te vergroten en verder te ontwikkelen. Ook aan het werven en behouden van medewerkers besteedt de NSDSK veel aandacht. In 2021 zijn er in zowel het primaire proces, als management en staf en ondersteuning van de afdeling individuele scholingstrajecten geweest en is er door verschillende medewerkers deelgenomen aan diverse workshops, conferenties en congressen zowel intern als extern. 

In het medewerkersonderzoek van 2022 geven de medewerkers een waardering van 8,3 voor goed werkgeverschap en een prachtige 9,2 voor ‘ik doe zinvol werk’. De NSDSK is heel trots op de uitkomsten van dit medewerkersonderzoek die ver boven het gemiddelde in de branche liggen. Wij hebben de eretitel Beste Werkgever in de gehandicaptenzorg ontvangen.

Activiteiten in het afgelopen jaar
Ieder jaar maakt de NSDSK een jaaroverzicht, waarin zij haar activiteiten vermeld. Klik op de afbeelding hieronder voor het Jaaroverzicht NSDSK 2022. Klik hier voor het Jaardocument 2022. 


Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt een financiële jaarrekening opgesteld die uitvoerig gecontroleerd wordt door een erkend accountantskantoor, die de controlewerkzaamheden verricht in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsvoorschriften, alsmede overeenkomstig de Nadere voorschriften Controle- en overige standaarden NV COS. Nadat de accountant, op grond van de controlebevindingen een goedkeurende verklaring verstrekt, keurt de raad van toezicht de jaarrekening goed. Op www.jaarverslagenzorg.nl vind je de volledige financiële rapportage van het afgelopen jaar. De NSDSK is een stichting zonder winstoogmerk. De opbrengsten van de NSDSK worden ingezet ten dienste van zorg en onderzoek. De NSDSK streeft in haar financiële beleid naar een gezonde bedrijfsvoering, waarbij een eigen vermogen wordt aangehouden om de continuïteit van zorg en onderzoek veilig te stellen en fluctuaties op te vangen.

Klik hier voor de jaarrekening.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is sinds oktober 2007 actief en vertegenwoordigt de cliënten van het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) en de cliënten van de afdeling Vroegbehandeling (met behandelgroepen in Noord-Holland en in Zuid-Holland). In de cliëntenraad van de NSDSK zitten ouders van dove en slechthorende kinderen en ouders van een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Heeft u vragen of suggesties over de zorg- en dienstverlening van de NSDSK, dan nodigen wij u van harte uit contact met de cliëntenraad op te nemen. De cliëntenraad is te bereiken via het e-mailadres clientenraad@nsdsk.nl. Als u informatie wilt of belangstelling heeft voor deelname aan de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met Marjolein Meester, beleidsadviseur NSDSK, e-mail: mmeester@nsdsk.nl, telefoon: 020-5745945.

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op