Wat is een taal-ontwikkelingsstoornis (TOS)?


Lees voor

Bij een taalontwikkelingsstoornis verloopt het leren van taal niet vanzelf, de oorzaak is onduidelijk. Kinderen met een TOS hebben meer moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal dan hun leeftijdgenootjes. Een goede taalontwikkeling is van belang voor de toekomst van uw kind. Kinderen die niet goed praten lopen vaak vast in het contact met anderen. Ze kunnen niet goed duidelijk maken wat ze willen, voelen en hebben meegemaakt. Daarnaast kan het niet goed praten van invloed zijn op het leren. Door het vroegtijdig opsporen van problemen, kan de behandeling vroeg beginnen. Hierdoor is de kans groter dat uw kind een goede start kan maken op school.


Informatie over TOS

Uiteenlopende problemen met taal

Een deel van de kinderen met TOS heeft naast taalproductieproblemen ook problemen met het begrijpen van taal of problemen in het verstaanbaar spreken (een fonologische stoornis). Zie hieronder in het kort uitgelegd wat een taalproductieprobleem, een taalbegripsprobleem en een fonologische stoornis zijn.

Taalproductie

Taalbegrip

Fonologie

Ervaringen van ouders

Meertaligheid en TOS

Kinderen die meertalig zijn opgevoed kunnen ook TOS hebben. Wanneer bij kinderen die meertalig worden opgevoed een grote achterstand is in de ontwikkeling van de moedertaal en in die van de tweede of derde taal, dan kan er sprake zijn van TOS. Om hier achter te komen is een moedertaalonderzoek nodig. Een logopedist of klinisch linguïst van het audiologisch centrum voert dit onderzoek uit. Zie hieronder het filmfragment voor meer informatie over meertaligheid en TOS.

Meertaligheid en TOS

Meer informatie

Voor meer informatie over behandeling kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit TOS van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl. Met het ACHN Amsterdam voor spraaktaaldiagnostiek voor kinderen van 2 tot 7 jaar kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar secretariaatlutma@nsdsk.nl.

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op