Proeftuin

 

 

 

 

 
 

 

Proeftuin

Lees voor

Multi Disciplinair Overleg (MDO) pilot 

Op het STAP gaan we experimenteren met een nieuwe manier van multidisciplinair overleg (MDO). Omdat er meerdere zorgverleners in het STAP werken is het mogelijk om wekelijks een overlegmoment te organiseren tussen: 

  • eerstelijns logopedisten; 
  • AC-diagnostici; 
  • behandelaren van behandelgroep de Ster. 

Dat deze disciplines onder één dak werken en ook nog wekelijks tijd inplannen voor overleg is nieuw en gebeurt nog nergens anders. In het MDO bespreken zij cliënten en kunnen de verschillende zorgverleners hulp en advies vragen bij elkaar.  

Het doel van deze MDO-pilot is het realiseren van kortere doorlooptijden van verwijstrajecten. Ook onderzoeken we of het lukt om kinderen sneller naar de juiste plek te verwijzen. In deze MDO-pilot profiteren zorgverleners van elkaars kennis.  

Dynamisch testen pilot 

Wanneer er op het audiologisch centrum twijfels zijn of de verwijzing naar een behandelgroep voor kinderen met TOS wel juist is, kunnen kinderen (en hun ouders) meedoen aan een proef met dynamische diagnostiek. Deze dynamische diagnostiek vindt plaats bij een eerstelijns logopedist werkzaam op het STAP. In een periode van 4 tot 6 weken onderzoekt de logopedist of het kind voldoende voordeel heeft van een doorverwijzing naar de TOS behandelgoep. Ondertussen overlegt de logopedist met de AC-diagostici en de behandelaren van de Ster. 

Het doel van de dynamisch testen pilot is om kinderen zo goed mogelijk door te verwijzen naar de juiste vervolgplek.

Meer informatie  

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort  (STAP) via telefoonnummer 020-2382571 of een email sturen naar stap@nsdsk.nl.

 

 

Lees voor

Multi Disciplinair Overleg (MDO) pilot 

Op het STAP gaan we experimenteren met een nieuwe manier van multidisciplinair overleg (MDO). Omdat er meerdere zorgverleners in het STAP werken is het mogelijk om wekelijks een overlegmoment te organiseren tussen: 

  • eerstelijns logopedisten; 
  • AC-diagnostici; 
  • behandelaren van behandelgroep de Ster. 

Dat deze disciplines onder één dak werken en ook nog wekelijks tijd inplannen voor overleg is nieuw en gebeurt nog nergens anders. In het MDO bespreken zij cliënten en kunnen de verschillende zorgverleners hulp en advies vragen bij elkaar.  

Het doel van deze MDO-pilot is het realiseren van kortere doorlooptijden van verwijstrajecten. Ook onderzoeken we of het lukt om kinderen sneller naar de juiste plek te verwijzen. In deze MDO-pilot profiteren zorgverleners van elkaars kennis.  

Dynamisch testen pilot 

Wanneer er op het audiologisch centrum twijfels zijn of de verwijzing naar een behandelgroep voor kinderen met TOS wel juist is, kunnen kinderen (en hun ouders) meedoen aan een proef met dynamische diagnostiek. Deze dynamische diagnostiek vindt plaats bij een eerstelijns logopedist werkzaam op het STAP. In een periode van 4 tot 6 weken onderzoekt de logopedist of het kind voldoende voordeel heeft van een doorverwijzing naar de TOS behandelgoep. Ondertussen overlegt de logopedist met de AC-diagostici en de behandelaren van de Ster. 

Het doel van de dynamisch testen pilot is om kinderen zo goed mogelijk door te verwijzen naar de juiste vervolgplek.

Meer informatie

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort  (STAP) via telefoonnummer 020-2382571 of een email sturen naar stap@nsdsk.nl.

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op