Meertaligheidsonderzoek


Lees voor

Wanneer uw kind een andere taal dan het Nederlands of meerdere talen tegelijk leert, is de oorzaak van de spraaktaalachterstand vaak niet duidelijk. Soms is het spraaktaalprobleem maar in één taal aanwezig en ontwikkelt het kind de andere taal wel naar verwachting. Het is daarom belangrijk om bij meertalige kinderen de spraaktaalontwikkeling in alle talen te onderzoeken.

De logopedist doet het onderzoek bij kinderen jonger dan vier jaar en de klinisch linguïst bij kinderen ouder dan vier jaar, met behulp van een tolk. We nemen een test af om te zien hoeveel uw kind begrijpt in zijn of haar moedertaal. Ook kijken we hoeveel woorden uw kind begrijpt of zegt. De onderzoeker luistert samen met de tolk ook naar de woorden en zinnen die uw kind zegt. Zo bekijken wij of er problemen zijn in de uitspraak of de zinsbouw.

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op