Groepsbehandeling de Knipoog


Lees voor

De Knipoog is een behandelgroep voor peuters van anderhalf tot vier jaar met een gehoorverlies. Twee ochtenden per week komen de kinderen naar de Knipoog. Zij leren van elkaar en komen in contact met andere kinderen die net als zij een gehoorverlies hebben. Aan de hand van een dagritme en vaste thema’s (bijvoorbeeld feestdagen, dieren, huis en verkeer) wordt er gespeeld, geknutseld, muziek gemaakt of voorgelezen. Ontwikkeling van taal, emoties, spel en identiteit staan hierbij centraal. 

Op de Knipoog werken een logopedist en twee pedagogisch begeleiders, waarvan een van de twee pedagogisch begeleiders doof of slechthorend is. Uit eigen ervaring kan zij de kinderen bepaalde dingen leren en ze helpen hun eigen identiteit te ontdekken. De logopediste stimuleert de taalontwikkeling, zowel op de groep als individueel. Naast het vaste team zijn een teamleider, gebarendocent, gedragswetenschapper, linguïst en uw gezinsbegeleider betrokken bij de behandeling op de groep. Elke drie weken is er een ouderprogramma op de Knipoog. Ouders kunnen meekijken op de groep en zij leren de gebaren die bij het thema van dat moment horen. Daarnaast is er ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen en onderwerpen te bespreken zoals schoolkeuze, gedrag en hoorhulpmiddelen. Door ouders actief te betrekken bij de behandeling, kan deze thuis worden voortgezet.

Alvast een indruk krijgen van behandelgroep de Knipoog? Klik hieronder voor een digitale welkomtour:


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK, Unit doof/slechthorend via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Contact


NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam


Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD AlkmaarSpraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL LandsmeerVolg ons op