Natuurlijk Communiceren

 

 

 

 

 
 

 

Natuurlijk Communiceren

Lees voor

In de module Natuurlijk Communiceren worden ouders op een gestandaardiseerde manier geïnformeerd over verschillende onderwerpen rondom het gehoorverlies van hun kind. Daarnaast krijgen zij vaardigheden aangereikt om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren, waarbij aangesloten wordt op de gevolgen van een gehoorverlies voor de ontwikkeling van een kind. Natuurlijk Communiceren bestaat uit twee modules voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies. De eerste module met de thema's horen, taal, zichtbaar en auditieve neuropathie wordt aangeboden bij de start van de vroegbehandeling en de tweede module met de thema's ontwikkeling, ouder en kind en taal wanneer het kind tussen de één en tweeënhalf jaar oud is.

Het doel van Natuurlijk Communiceren is het bieden van psycho-educatie aan ouders over diverse onderwerpen, gerelateerd aan het gehoorverlies van jonge kinderen. Eveneens heeft Natuurlijk Communiceren tot doel om ouders te laten beschikken over vaardigheden waarmee zij de ontwikkeling van hun dove of slechthorende kind kunnen stimuleren tijdens natuurlijke momenten van interactie.

Meer informatie over de achtergrond, werkwijze en inhoud van Natuurlijk Communiceren kunt u lezen in dit artikel, gepubliceerd in het tijdschrift VHZ.

Wilt u Natuurlijk Communiceren ook inzetten? Neem dan contact op met de Academie via academie@nsdsk.nl

Op basis van de methode Natuurlijk Communiceren is de app Hoor & Kijk ontwikkeld. Voor meer informatie zie www.nsdsk.nl/hoorenkijk.

Lees voor

In de module Natuurlijk Communiceren worden ouders op een gestandaardiseerde manier geïnformeerd over verschillende onderwerpen rondom het gehoorverlies van hun kind. Daarnaast krijgen zij vaardigheden aangereikt om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren, waarbij aangesloten wordt op de gevolgen van een gehoorverlies voor de ontwikkeling van een kind. Natuurlijk Communiceren bestaat uit twee modules voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies. De eerste module met de thema's horen, taal, zichtbaar en auditieve neuropathie wordt aangeboden bij de start van de vroegbehandeling en de tweede module met de thema's ontwikkeling, ouder en kind en taal wanneer het kind tussen de één en tweeënhalf jaar oud is.

Het doel van Natuurlijk Communiceren is het bieden van psycho-educatie aan ouders over diverse onderwerpen, gerelateerd aan het gehoorverlies van jonge kinderen. Eveneens heeft Natuurlijk Communiceren tot doel om ouders te laten beschikken over vaardigheden waarmee zij de ontwikkeling van hun dove of slechthorende kind kunnen stimuleren tijdens natuurlijke momenten van interactie.

Meer informatie over de achtergrond, werkwijze en inhoud van Natuurlijk Communiceren kunt u lezen in dit artikel, gepubliceerd in het tijdschrift VHZ.

Op basis van de methode Natuurlijk Communiceren is de app Hoor & Kijk ontwikkeld. Voor meer informatie zie www.nsdsk.nl/hoorenkijk.
 

Natuur Communiceren - training en materialen

 

Training 

Wilt u Natuurlijk Communiceren ook inzetten? Kijk dan op Training Natuurlijk Communiceren of neem contact op met de Academie via academie@nsdsk.nl

Materialen

Wilt u de materialen van Natuurlijk Communiceren bestellen, klik dan op Shop Natuurljk Communiceren

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op