Landelijk kenniscentrum neonatale gehoorscreening - voor professionals

 

 

 

 

 
 

 

Landelijk kenniscentrum neonatale gehoorscreening - voor professionals

Lees voor

Vanaf de geboorte is een goed gehoor belangrijk om goed te leren praten. Het zo snel mogelijk ontdekken van een gehoorafwijking zorgt ervoor dat een baby meteen de juiste hulp krijgt. Hierdoor kan een baby ook met een afwijking in het gehoor uiteindelijk goed communiceren.

Vroegtijdig opsporen gehoorstoornissen

Met de neonatale gehoorscreening worden vroegtijdig gehoorstoornissen bij baby’s opgespoord. Er is een nauwe samenwerking tussen de afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen (VOG) van de NSDSK en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ voert dit landelijke screeningsprogramma uit. De afdeling VOG van de NSDSK fungeert als landelijk kenniscentrum voor de neonatale gehoorscreening. De VOG ondersteunt de JGZ proactief en vraaggericht bij de uitvoering van de gehoorscreening. Deze vragen kunnen betrekking hebben op technische, inhoudelijke en praktische onderwerpen.

Opleiding screeners en regiocoördinatoren

Uitsluitend professionals die zijn geautoriseerd mogen de neonatale gehoorscreening uitvoeren. Dit geldt voor OAE (Oto Akoestische Emissies) screeners, A-ABR (Automatische Auditieve Hersenstam Respons) screeners en regiocoördinatoren. Voor deze autorisatie is een theoretische en praktische scholing vereist. De afdeling VOG van de NSDSK biedt deze scholingen landelijk aan. Daarnaast behoort de herautorisatie van regiocoördinatoren tot de aangeboden scholing. Ook organiseert de NSDSK maatwerkscholingen en informatiebijeenkomsten.

Voor het scholingsaanbod, ga naar de NSDSK Academie.

Centraal Administratiesysteem Neonatale Gehoorscreening (CANG)

De NSDSK beheert de online software CANG dat het proces van de neonatale gehoorscreening ondersteunt. Met behulp van het CANG kan de regiocoördinator het screeningsproces optimaal bewaken. Een licentie van het CANG is noodzakelijk voor alle JGZ organisaties.

Uitvoerende en ondersteunende diensten

De NSDSK levert maatwerk aan JGZ-organisaties. JGZ-organisaties kunnen bijvoorbeeld een regiocoördinator inschakelen bij de NSDSK. Daarnaast verzorgt de NSDSK kwaliteitsbewaking en monitoring (incl. managementinformatie). Verder biedt de NSDSK tijdens kantooruren een helpdesk voor inhoudelijke en technische vragen via het telefoonnummer 020 - 574 59 59.

Bij- en nascholing voor regiocoördinatoren

Om regiocoördinatoren te informeren organiseert de NSDSK bijeenkomsten over inhoudelijke en technische ontwikkelingen binnen de gehoorscreening. Voorbeelden hiervan zijn protocolwijzingen van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek of nieuwe versies van het CANG of andere software. Ook zorgt de VOG in samenwerking met fabrikanten voor softwareaanpassingen in nieuwe screeningapparatuur waardoor deze contact kan maken met het CANG en gegevens worden uitgewisseld.

Dataverzameling en evaluatieonderzoek

In opdracht van de JGZ levert de NSDSK geanonimiseerde data van screening en diagnostiek aan, ten behoeve van landelijke monitoring van de neonatale gehoorscreening. De afdeling VOG voert in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek evaluatieonderzoeken uit met betrekking tot het programma van de gehoorscreening.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gehoorscreening, zie www.rivm.nl/pns/gehoorscreening. U kunt ook contact opnemen met de Afdeling Vroegtijdige Onderkenning van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Lees voor

Vanaf de geboorte is een goed gehoor belangrijk om goed te leren praten. Het zo snel mogelijk ontdekken van een gehoorafwijking zorgt ervoor dat een baby meteen de juiste hulp krijgt. Hierdoor kan een baby ook met een afwijking in het gehoor uiteindelijk goed communiceren.

Vroegtijdig opsporen gehoorstoornissen

Met de neonatale gehoorscreening worden vroegtijdig gehoorstoornissen bij baby’s opgespoord. Er is een nauwe samenwerking tussen de afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen (VOG) van de NSDSK en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ voert dit landelijke screeningsprogramma uit. De afdeling VOG van de NSDSK fungeert als landelijk kenniscentrum voor de neonatale gehoorscreening. De VOG ondersteunt de JGZ proactief en vraaggericht bij de uitvoering van de gehoorscreening. Deze vragen kunnen betrekking hebben op technische, inhoudelijke en praktische onderwerpen.

Opleiding screeners en regiocoördinatoren

Uitsluitend professionals die zijn geautoriseerd mogen de neonatale gehoorscreening uitvoeren. Dit geldt voor OAE (Oto Akoestische Emissies) screeners, A-ABR (Automatische Auditieve Hersenstam Respons) screeners en regiocoördinatoren. Voor deze autorisatie is een theoretische en praktische scholing vereist. De afdeling VOG van de NSDSK biedt deze scholingen landelijk aan. Daarnaast behoort de herautorisatie van regiocoördinatoren tot de aangeboden scholing. Ook organiseert de NSDSK maatwerkscholingen en informatiebijeenkomsten.

Voor het scholingsaanbod, ga naar de NSDSK Academie.

Centraal Administratiesysteem Neonatale Gehoorscreening (CANG)

De NSDSK beheert de online software CANG dat het proces van de neonatale gehoorscreening ondersteunt. Met behulp van het CANG kan de regiocoördinator het screeningsproces optimaal bewaken. Een licentie van het CANG is noodzakelijk voor alle JGZ organisaties.

Uitvoerende en ondersteunende diensten

De NSDSK levert maatwerk aan JGZ-organisaties. JGZ-organisaties kunnen bijvoorbeeld een regiocoördinator inschakelen bij de NSDSK. Daarnaast verzorgt de NSDSK kwaliteitsbewaking en monitoring (incl. managementinformatie). Verder biedt de NSDSK tijdens kantooruren een helpdesk voor inhoudelijke en technische vragen via het telefoonnummer 020 - 574 59 59.

Bij- en nascholing voor regiocoördinatoren

Om regiocoördinatoren te informeren organiseert de NSDSK bijeenkomsten over inhoudelijke en technische ontwikkelingen binnen de gehoorscreening. Voorbeelden hiervan zijn protocolwijzingen van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek of nieuwe versies van het CANG of andere software. Ook zorgt de VOG in samenwerking met fabrikanten voor softwareaanpassingen in nieuwe screeningapparatuur waardoor deze contact kan maken met het CANG en gegevens worden uitgewisseld.

Dataverzameling en evaluatieonderzoek

In opdracht van de JGZ levert de NSDSK geanonimiseerde data van screening en diagnostiek aan, ten behoeve van landelijke monitoring van de neonatale gehoorscreening. De afdeling VOG voert in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek evaluatieonderzoeken uit met betrekking tot het programma van de gehoorscreening.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gehoorscreening, zie www.rivm.nl/pns/gehoorscreening. U kunt ook contact opnemen met de Afdeling Vroegtijdige Onderkenning van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord
   020-5745920
   stan@nsdsk.nl
   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdamse Poort

   020-2382571

   stap@nsdsk.nl

   Hofgeest 343
1102 ER Amsterdam

 

 

Volg ons op