Kosten, vergoedingen en wachttijden

 

 

 

 

 
 

 

Kosten, vergoedingen en wachttijden

Lees voor

De behandeling en begeleiding uitgevoerd op de afdeling Vroegbehandeling wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico en wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Wij declareren de uren die wij aan u en uw kind besteden (bijvoorbeeld: huisbezoeken, cursussen, behandelgroep, onderzoeken en gesprekken, inclusief voorbereidings- en verslagtijd). Soms kunt u ook nog een reiskostenvergoeding krijgen via de verzekering. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij uw zorgverzekeraar. De NSDSK beoordeelt of uw kind voldoet aan de plaatsingscriteria.

Wachttijden

De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van de behandeling, en in het geval van groepsbehandeling, van de situatie per behandellocatie. Elke behandelgroep behandelt acht tot tien kinderen. Als er meer vraag is dan plaats op de groep, ontstaat er wachttijd. In dat geval zal de teamleider samen met u kijken welke behandeling aangeboden wordt tijdens de wachttijd. Soms kan dit plaatsing betekenen op een andere behandelgroep, op iets verdere afstand.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit doof/slechthorend van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Lees voor

Kosten en vergoedingen

De behandeling en begeleiding uitgevoerd op de afdeling Vroegbehandeling wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico en wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Wij declareren de uren die wij aan u en uw kind besteden (bijvoorbeeld: huisbezoeken, cursussen, behandelgroep, onderzoeken en gesprekken, inclusief voorbereidings- en verslagtijd). Soms kunt u ook nog een reiskostenvergoeding krijgen via de verzekering. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij uw zorgverzekeraar. De NSDSK beoordeelt of uw kind voldoet aan de plaatsingscriteria.

Wachttijden

 ToegangstijdWachttijdTotale wachttijdTotale wachttijd in weken
D/SH20 dagen29 dagen49 dagen7 weken

 

Toegangstijd - de tijd van ontvangst verwijsbrief tot aan het intakegesprek.
Wachttijd - de tijd van het intakegesprek tot aan de start zorg.
Totale wachttijd - Optelsom toegangstijd + wachttijd

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit doof/slechthorend van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op