ANBI-status Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind

 


ANBI-status Stichting FondsLees voor

Vanaf 1 januari 2014 gelden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) nieuwe voorwaarden. De belastingdienst stelt een aantal eisen aan het hebben van de ANBI-status ten aanzien van transparantie.

De gegevens vindt u op deze pagina.

Naam van onze instelling:

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind

RSIN-nummer en fiscaal nummer:

3942740

KvK Nummer:

41197710

Post- en bezoekadres:

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind
Lutmastraat 167
1073 GX  Amsterdam
telefoon: 020-5745945
e-mail: nsdsk@nsdsk.nl
website: www.nsdsk.nl

Doelstelling van de Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind zet zich in voor dove en slechthorende kinderen in Nederland in de meest ruime zin van het woord. De stichting verleent steun voor bijvoorbeeld het doen van onderzoek of het geven van voorlichting met betrekking tot dove en slechthorende kinderen en/of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u in de beleidsnotitie. Klik hier voor de beleidsnotitie.

Samenstelling van het bestuur van Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind

mr J.P. Barth - voorzitter en penningmeester
mevrouw mr M. Briedé - secretaris
drs E.C. Müter
mevrouw drs N.N. Uilenburg

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en het bestuur is onbezoldigd.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt een financiële jaarrekening opgesteld. Deze wordt gecontroleerd door een erkend accountantskantoor, die de controlewerkzaamheden verricht in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepvoorschriften, alsmede overeenkomstig de Nadere voorschriften Controle- en overige standaarden NV COS. Nadat de accountant, op grond van de controlebevindingen een goedkeurende verklaring verstrekt, keurt het bestuur de jaarrekening goed.

Lees voor

Vanaf 1 januari 2014 gelden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) nieuwe voorwaarden. De belastingdienst stelt een aantal eisen aan het hebben van de ANBI-status ten aanzien van transparantie.

De gegevens vindt u op deze pagina.

Naam van onze instelling:

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind

RSIN-nummer en fiscaal nummer:

3942740

KvK Nummer:

41197710

Post- en bezoekadres:

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind
Lutmastraat 167
1073 GX  Amsterdam
telefoon: 020-5745945
e-mail: nsdsk@nsdsk.nl
website: www.nsdsk.nl

Doelstelling van de Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind zet zich in voor dove en slechthorende kinderen in Nederland in de meest ruime zin van het woord. De stichting verleent steun voor bijvoorbeeld het doen van onderzoek of het geven van voorlichting met betrekking tot dove en slechthorende kinderen en/of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u in de beleidsnotitie. Klik hier voor de beleidsnotitie.

Samenstelling van het bestuur van Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind

  • mr J.P. Barth - voorzitter en penningmeester
  • mevrouw mr M. Briedé - secretaris
  • drs E.C. Müter
  • mevrouw drs N.N. Uilenburg

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en het bestuur is onbezoldigd.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt een financiële jaarrekening opgesteld. Deze wordt gecontroleerd door een erkend accountantskantoor, die de controlewerkzaamheden verricht in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepvoorschriften, alsmede overeenkomstig de Nadere voorschriften Controle- en overige standaarden NV COS. Nadat de accountant, op grond van de controlebevindingen een goedkeurende verklaring verstrekt, keurt het bestuur de jaarrekening goed.


Contact


NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam


Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD AlkmaarSpraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL LandsmeerVolg ons op