Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind

facebook icon twitter icon linkedin icon

NSDSK, specialist voor taal en gehoor

De NSDSK is een zorgaanbieder voor iedereen met een gehoor-, spraak- of taalbeperking. Horen en spreken zijn in het dagelijks leven belangrijke communicatievaardigheden. De NSDSK helpt door:

  • vroeg te signaleren en vroeg te behandelen
  • begeleiding te richten op kind én ouder
  • zorg en onderzoek naadloos op elkaar aan te laten sluiten

Nieuws

Artikel 'Peuters met TOS in kaart' in tijdschrift Logopedie

Ongeveer zeven procent van alle kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS) (Leonard, 2014; Tomblin, Records, Buckwalter, Zhang, Smith, & O'Brien, 1997). Het vermoeden van een TOS wordt in Nederland op steeds jongere leeftijd gesteld, dankzij betere screeningsinstrumenten.

Lees meer

Symposium 'Taalontwikkeling: stoornis of achterstand?' - save the date

Op donderdag 1 december a.s. organiseren het NCJ, de NSDSK, De Hanzehogeschool Groningen, de Universiteit van Utrecht, de NVLF en TNO in samenwerking met SCEM het symposium "Taalontwikkeling: stoornis of achterstand?' in de Cinemec in Ede.

Lees meer

NSDSK erkend als praktijkinstelling voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog

De NSDSK verzorgt sinds 2015 de opleiding tot gezondheidszorg (GZ-) psycholoog in samenwerking met de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam. Recent is deze opleiding gevisiteerd door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De NSDSK en de Bascule hebben bij deze visitatie de erkenning voor de opleiding ontvangen voor een periode van vier jaar.

Lees meer

Help mee!

Er zijn verschillende manieren waarop u de NSDSK kunt helpen. Klik op de button voor meer informatie.


Print deze pagina

Zo praat ik

Een kijkje in het leven

van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Gehoorscreening op TV

Bekijk hier het filmpje

Zo hoor ik

Een kijkje in het leven van jonge kinderen met gehoorverlies
- Bestel het boek hier!

Gezocht: leden voor de clientenraad

Wie komt de
cliëntenraad versterken?

 
NSDSK
Lutmastraat 167
1073 GX AMSTERDAM
020-5745945
020-5745959 (helpdesk neonatale gehoorscreening)
fax 020-5745920
ACHN
072-5141050