CV - Iris Duinmeijer

Lees voor
Titel, voor- en achternaam:Dr. Iris Duinmeijer
E-mail:iduinmeijer@nsdsk.nl
Functie bij de NSDSK:Senior onderzoeker TOS
Opleiding:Algemene Taalwetenschap
 Research MA Linguistics, gepromoveerd op een onderzoek naar 'Grammaticale problemen bij kinderen en jongeren met TOS'
Speerpunten:Taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen (TOS), grammatica, communicatieve redzaamheid, vertelvaardigheid

 

Wetenschappelijke publicaties

 • Duinmeijer, I. & Franssen, A. (2017). Pubers en adolescenten met taalontwikkelingsstoornissen, in Gerrits E., Beers M. & Bruinsma G. (editors): de herziening van: van den Dungen & Verbeek  (1998). Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, Coutinho, Bussum, 96-107
 • Duinmeijer, I. (2017). Persistent problems in Specific Language Impairment. Deficits in knowledge or in knowledge implementation? LOT Dissertations 440: Utrecht
 • Rispens, J., Baker, A. & Duinmeijer, I. (2015). Word recognition and nonword repetition in children with language disorders: the effects of Neighborhood density, lexical frequency and phonotactic probability, Journal of Speech, Language and Hearing Research, 58 (1), 78-92 https://doi.org/10.1044/2014_JSLHR-L-12-0393
 • Duinmeijer, I. (2013). Persistent problems in Specific Language Impairment: what grammatical problems remain when children grow older? Linguistics in Amsterdam, 6, 28-48 http://www.linguisticsinamsterdam.nl/06/nr01/a02
 • Duinmeijer, I., de Jong, J. & Scheper, A. (2012). Narrative abilities and memory and attention in children with a Specific Language Impairment, International Journal of Language & Communication Disorders, 47(5), 542-555 https://doi.org/10.1111/j.1460-6984.2012.00164.x
 • Weerman, F., Duinmeijer, I. & Orgassa, A. (2011). Effecten van SLI op Nederlandse congruentie, Nederlandse Taalkunde, 16(1), 30-55 https://doi.org/10.5117/NEDTAA2011.1.EFFE467

 

Publicaties in vakbladen

 

 

 

(Poster) presentaties:

 • Duinmeijer, I. (2023). UvA Collegetour, gastcollege BA-studenten Cognition, Language and Communication, 13 november, Amsterdam

 • Van Dijke, I., Duinmeijer, I., De Heer, L., Geurts, L. & Scheffer, A. (2023). Training morphosyntactic skills in preschoolers with DLD. TOK-dag, 10 november, Utrecht

 • Duinmeijer, I. & Zwitserlood, M., Hakvoort, B., Scheper, A., Zoons, M., Peet, S., Bliekendaal, W. & Janssen, L. (2023). The role of communicative participation in the relation between language and well-being in children with DLD. International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference (IALP), 4-7 juli, Salzburg.

 • Van Dijke, I., Duinmeijer, I., De Heer, L., Geurts, L. & Scheffer, A. (2023). Training morphosyntactic skills in preschoolers with DLD. International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, 4-7 juli, Salzburg.

 • Duinmeijer, I. & De Heer, L. (2023). Soepele basisschoolstart voor kinderen met TOS. Partners in verstaan, 21 april, Hilversum

 • Duinmeijer, I. & Biel, E. (2023). Gebaren voor jonge kinderen met TOS. Partners in verstaan, 21 april, Hilversum

 • Peet, S. & Duinmeijer, I. (2023). Verschillen in welzijn tussen kinderen met TOS. Partners in verstaan, 21 april, Hilversum

 • Geurts, L., Duinmeijer, I., van Dijke, I. de Heer, L. & Scheffer, A. (2022). ZINspelen: werken aan grammatica in de groepsbehandeling voor peuters met (een vermoeden van) taalontwikkelingsstoornis. Dag van de Grammatica, 29 oktober 2022, Utrecht (Presentatie (dagvandegrammatica.nl).

 • Duinmeijer, I. (2022). Executieve functies, Kwaliteitskring logopedisten Leiden en omgeving, 19 september, (online lezing)

 • Janssen, L. & Duinmeijer, I. (2022). Kinderen met (een vermoeden van) TOS volgen. Kennisfestival Deelkracht, 1 juni, Arnhem Symposium taal geen feestje (deelkracht.nl)

 • Duinmeijer, I., Hakvoort, B., Isarin, J., Keij, B. & Scheper, A. (2022). Het TOS-Spraaktaal-web. Hulpmiddel bij het uitleggen van (je) TOS (naar een model van RADLD).  Kennisfestival Deelkracht, 1 juni, Arnhem 07-TOS18P-TOS-Spraak-Taal-web.pdf (deelkracht.nl) 

 • Bochove, M. van, Blumenthal, M., van den Bosch, R., Duinmeijer, I., Mientjes, A., & Niehe, L. (2022). TOS in de kinderopvang. Opbrengsten van het project Samen met Sociaal Domein. Kennisfestival Deelkracht, 1 juni, Arnhem 17-TOS-KINDEROPVANG.pdf (deelkracht.nl) 

 • Bosch, van den, R. & Duinmeijer, I. (2021). Deelkracht: TOS in de kinderopvang. Congres Partners in Verstaan, 12 november, Lunteren

 • Duinmeijer, I., Peet, S., Bliekendaal, W., Stevens, A., Scheper, A., Hakvoort, B., Zwitserlood-Nijenhuis, M., Zoons, M., Close, R., Vegter, C., Janssen, L., Wiefferink, K., van den Bulk, L. & Dijkstra, E. (2021).  The relation between language development, school placement, social-emotional functioning and quality of life in children with (presumed) DLD. International Congress for the Study of Child Language (IASCL), juli, Philadelphia, USA (online)

 • Duinmeijer, I.,  Scheper. A., Bliekendaal, W., Zwitserlood, M. & Zoons, M. (2021). The relation between language development, intelligibility and communicative participation in 4-year-olds with (presumed) DLD. Symposium on the research on child language disorders (SRCLD), juni, Madison, Winsconsin, USA (online)

 • Duinmeijer, I. & Scheffer, A. (2021). De grammaticale ontwikkeling bij kinderen met TOS. Nationale Dyslexie Conferentie, oktober (online)

 • Hakvoort, B., Peet, S., Close, R., Janssen, L., Vegter, C., Duinmeijer, I., Stevens, A., Bliekendaal, W., Scheper, A., Bak, M., Zwitserlood-Nijenhuis, M., & Zoons, M. (2021). The Dutch Longitudinal DLD study. International DLD Research Conference (IDLDRC), 20-22 september (online).
 • Duinmeijer, I., Wiefferink C., Stevens, A., van den Bulk, L., Bliekendaal, W., Scheper, A., Dijkstra, E., Janssen, L., Zwitserlood, M., Vegter, C., Zoons, M. & Close, R. (2020).  Taal in Zicht, een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met TOS. Taalstaal, 6 maart, Utrecht
 • Duinmeijer, I. & Keij, B. (2018). COMTEXT: de communicatieve context van kinderen met TOS. Kenniscongres stoornissen, 11 december, Ede.
 • Duinmeijer, I., Wiefferink C., Stevens, A., van den Bulk, L., van Alphen, P., Dijkstra, E., Zwitserlood, M., Vegter, C., Zoons, M. & Close, R. (2018). Taal in Zicht: hoe ontwikkelen peuters met TOS zich tot jongvolwassenen?. Valorisatiefestival, 6 december, Utrecht 
 • Duinmeijer, I. (2018). TOS en executieve functies, Dalfsen congres (op uitnodiging), 12 oktober, Wolfheze
 • Duinmeijer, I. (2018). Executieve functies bij kinderen met TOS, Kwaliteitskring Logopedie (op uitnodiging), 16 oktober, Harderwijk
 • Duinmeijer, I., de Jong J., Baker A. & Weerman, F. (2018). The role of information processing skills in the grammatical performance of children and adolescents with developmental language disorder (DLD).  Symposium on the research on child language disorders (SRCLD), 7-9 juni, Madison, Winsconsin, USA
 • Duinmeijer, I., de Jong J., Baker A. & Weerman, F. (2018). The grammatical performance of children and adolescents with developmental language disorder (DLD) and the relation to information processing skills. Child Language Symposium (CLS) , 25- 26 juni, Reading, Engeland 
 • Duinmeijer, I. & Kouwenberg, M. (2017) .Onderbouwd onderwijs aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Simea, 11 en 12 april, Lunteren
 • de Jong J., Duinmeijer, I., Baker A. & Weerman, F (2016). The acquisition of relative clauses in Dutch children and adolescents with SLI. Nordic Child Language Symposium , februari,  Oslo,  Noorwegen
 • Duinmeijer, I., de Jong J., Baker A. & Weerman, F. (2015). Working memory and inhibition tasks: diagnostic instruments for SLI? Bi-SLI Conference, juli, Tours, Frankrijk
 • Duinmeijer, I. (2014). Persistent grammatical problems in SLI: limited knowledge or problems in performance?. Presentatie onderzoeksproject in lab meetings 4 Engelse universiteiten in oktober-november: a. Language Development & Disorders Research Group (LDD)  meeting (Gina Conti-Ramsden & Ludovica Serratrice), University of Manchester, b. Language & Development Seminar (Dorothy Bishop), University of Oxford, c. Lab meeting (Theo Marinis & Ianthi Tsimpli), University of Reading & d. Developmental Assessment and Intervention Research (DAIR) meeting, City University London (Nicola Botting).
 • Duinmeijer, I. (2014). Knowledge and performance of grammatical aspects in children and adolescents with SLI. Experimental Psycholinguistics Conference (ERP) , oktober, Madrid, Spanje
 • Duinmeijer, I. & Weerman, F. (2014). Knowledge and performance of grammatical rules in adolescent SLI. International Congress for the Study of Child Language (IASCL), juli, Amsterdam 
 • Duinmeijer, I. (2014). Grammatical problems in adolescents with a Specific Language Impairment. Summer School in Speech Therapy (ISST), juli, Neuchatel, Zwitserland 
 • Duinmeijer, I. & Scheper, A. (2011). Pragmatische ontwikkeling. Kwaliteitskring voor Kinderrevalidatie Leo, september, Leiden
 • Scheper, A. & Duinmeijer, I. (2010). Aan de haal met een verhaal. Vertelvaardigheid van kinderen met en zonder taalstoornis, NVLF-congres Logopedie, november, Ede

 

 

Ontwikkelde producten

 

 

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op