Veelgestelde vragen


Lees voor

Wat kost het onderzoek?

Het Audiologisch Centrum kan niet altijd vooraf een inschatting maken van de kosten. Gedurende uw traject wordt duidelijk wat nodig is aan onderzoek en begeleiding. Uiteindelijk declareert het Audiologisch Centrum gedurende een periode het totaal aan verrichtingen (onderzoeken en (telefoon)gesprekken, inclusief voorbereidings- en verslagtijd). De optelsom bepaalt de zorgzwaarte die in categorieën (Audiologische Producten) is ingedeeld. Per categorie is een prijsafspraak gemaakt met de verschillende zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar zijn er dus prijsverschillen. Wij sturen de nota rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor niet-gecontracteerde zorg (passantentarieven)

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met de NSDSK voor audiologische zorg, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg, de zogenaamde passantentarieven.

Wanneer ontvang ik een factuur?

Komt u voor het eerst bij het audiologisch centrum? Dan sturen wij na drie maanden een factuur aan uw zorgverzekeraar. Als u na deze drie maanden vervolgafspraken heeft, dan sturen we een keer per vier maanden een rekening naar de zorgverzekeraar. U krijgt hierover bericht van uw zorgverzekeraar. Zij laten u weten of u zelf nog een bedrag moet betalen in verband met eigen risico of dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt.

Mijn behandeling begint in het ene jaar en loopt door in het volgende jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

De startdatum van uw behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Dit komt omdat uw zorgtraject is opgedeeld in subtrajecten met een looptijd van 3 maanden. De startdatum van het subtraject bepaalt het jaar waarin het eigen risico wordt aangesproken. Bijvoorbeeld: Het eerste bezoek aan het ACHN was op 1 februari 2019. Het 1e subtraject heeft een looptijd van 3 maanden en duurt tot 1 mei 2019.

Subtraject

Startdatum

Einddatum

  1

 1 februari 2019

 1 mei 2019

  2

 1 mei 2019

 1 augustus 2019

  3

 1 augustus 2019

 1 november 2019

  4

 1 november 2019

 1 februari 2020


Uw tweede bezoek aan het ACHN is op 10 januari 2020. Dit bezoek valt in het 4e subtraject, dat een startdatum heeft van 1 november 2019 (zie bovenstaande tabel). Op deze manier kan het voorkomen dat het bezoek in 2020 plaatsvindt, maar dat het eigen risico van 2019 aangesproken wordt.

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op