Uw gegevens en uw privacy

 

Uw gegevens en uw privacyLees voor

Om goede zorg te kunnen leveren is het voor zowel de NSDSK als voor cliënten en verwijzers van belang om bepaalde gegevens en beelden van cliënten te verzamelen, te bewaren en soms met andere hulpverleners te delen. De NSDSK stelt zichzelf ten doel om dit op een zorgvuldige wijze te doen. Voorop staat daarbij het leveren van goede zorg en tegelijkertijd het waarborgen van de privacy van onze cliënten. De NSDSK behandelt uw gegevens vertrouwelijk, volgens de richtlijnen van onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Identificatieplicht  in de zorg

De NSDSK is verplicht om bij de start van de hulpverlening de identiteit van de cliënt te controleren. Dit gebeurt via het Burgerservicenummer dat op het paspoort of de identiteitskaart van de cliënt staat. Deze identificatieplicht geldt voor alle cliënten, dus ook voor kinderen onder de 14 jaar en voor baby's. Bezoekt u als ouders voor het eerst met uw kind de NSDSK dan vragen wij u het paspoort of de identiteitskaart van uw kind mee te nemen. Dit staat ook in de uitnodigingsbrief die u van de NSDSK ontvangt.

Toestemming geven voor onderzoek en behandeling

Als cliënt geeft u zelf toestemming om het onderzoek (diagnostiek) of de behandeling te starten. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geven de ouders die wettelijk het gezag hebben over hun kind deze toestemming. Om deze reden wordt aan degene(n) (vaak één of beide ouders) die voor het eerst met een kind bij de NSDSK komt gevraagd wie het wettelijke gezag heeft. Komt het kind voor het eerst naar de NSDSK met een persoon die geen wettelijk gezag heeft, dan zal de NSDSK eerst navraag doen bij de ouder(s) met gezag of de zorg gestart mag worden. Voor kinderen tussen de 14 en 16 jaar geldt dat zij samen met hun ouders toestemming geven voor zorg. Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dat zij los van hun ouders toestemming mogen geven. 

Informeren van cliënten en hun ouders/verzorgers

De NSDSK heeft als plicht om cliënten zo goed en zo volledig mogelijk te informeren over uitslagen van onderzoek en over de voortgang van de behandeling. Dit gebeurt tijdens het bezoek aan de NSDSK, maar ook telefonisch en per post. Voor kinderen geldt dat de NSDSK contact heeft met de ouders die wettelijk gezag hebben. Als deze ouders samen op één postadres wonen dan stuurt de NSDSK uitnodigingsbrieven en verslagen van onderzoek en behandeling enkelvoudig op en gericht aan beide ouders. Als de relatie van ouders verbroken is en beide ouders op een ander postadres wonen, dan stuurt de NSDSK uitnodigingsbrieven en verslagen van onderzoek en behandeling naar beide postadressen. Voorwaarde hierbij is dat allebei de ouders, ondanks de verbroken relatie, wettelijk gezag hebben.

Informeren van andere hulpverleners

Hulpverleners van de NSDSK hebben een beroepsgeheim, zij mogen nooit zonder uw toestemming informatie over u of over uw kind delen met andere personen. Soms is het wenselijk om andere hulpverleners die betrokken zijn bij uw zorg of de zorg van uw kind te informeren over de resultaten van het onderzoek of de behandeling. U wordt hiervoor altijd van tevoren om toestemming gevraagd. Als er binnen de NSDSK meerdere hulpverleners betrokken zijn bij de zorg, dan kunnen zij onderling over uw situatie of over uw kind overleggen. U bent altijd op de hoogte welke hulpverleners bij de zorg betrokken zijn en de uitkomsten van teamoverleggen worden met u besproken. Als u of uw kind voor diagnostiek naar het Audiologisch Centrum is verwezen dan wordt de verwijzer (meestal de huisarts of de arts van het consultatiebureau) altijd schriftelijk geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. In de uitnodigingsbrief krijgt u informatie over de werkwijze van de NSDSK. Als u bezwaar heeft tegen het opsturen van de onderzoeksresultaten naar de verwijzer, dan kunt u dit tijdens het bezoek aan het Audiologisch Centrum kenbaar maken.

Inzagerecht dossier

Als cliënt of als ouder (met wettelijk gezag) heeft u recht op inzage, wijziging en vernietiging van uw dossier of het dossier van uw kind. Een verzoek om inzage in het dossier kan schriftelijk worden aangevraagd bij de betrokken hulpverlener of diens leidinggevende. Dit is tevens de persoon bij wie u terecht kunt met vragen over over uw dossier of vragen over inzage in het dossier.

Meer informatie

Als u vragen heeft over hoe de NSDSK omgaat met persoonsgegevens en met de privacy van cliënten kunt u contact opnemen met Marjolein Meester, beleidsadviseur van de NSDSK. Zij is te bereiken via mmeester@nsdsk.nl of via telefoonnummer 020-5745945.

Lees voor

Om goede zorg te kunnen leveren is het voor zowel de NSDSK als voor cliënten en verwijzers van belang om bepaalde gegevens en beelden van cliënten te verzamelen, te bewaren en soms met andere hulpverleners te delen. De NSDSK stelt zichzelf ten doel om dit op een zorgvuldige wijze te doen. Voorop staat daarbij het leveren van goede zorg en tegelijkertijd het waarborgen van de privacy van onze cliënten. De NSDSK behandelt uw gegevens vertrouwelijk, volgens de richtlijnen van onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Identificatieplicht  in de zorg

De NSDSK is verplicht om bij de start van de hulpverlening de identiteit van de cliënt te controleren. Dit gebeurt via het Burgerservicenummer dat op het paspoort of de identiteitskaart van de cliënt staat. Deze identificatieplicht geldt voor alle cliënten, dus ook voor kinderen onder de 14 jaar en voor baby's. Bezoekt u als ouders voor het eerst met uw kind de NSDSK dan vragen wij u het paspoort of de identiteitskaart van uw kind mee te nemen. Dit staat ook in de uitnodigingsbrief die u van de NSDSK ontvangt.

Toestemming geven voor onderzoek en behandeling

Als cliënt geeft u zelf toestemming om het onderzoek (diagnostiek) of de behandeling te starten. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geven de ouders die wettelijk het gezag hebben over hun kind deze toestemming. Om deze reden wordt aan degene(n) (vaak één of beide ouders) die voor het eerst met een kind bij de NSDSK komt gevraagd wie het wettelijke gezag heeft. Komt het kind voor het eerst naar de NSDSK met een persoon die geen wettelijk gezag heeft, dan zal de NSDSK eerst navraag doen bij de ouder(s) met gezag of de zorg gestart mag worden. Voor kinderen tussen de 14 en 16 jaar geldt dat zij samen met hun ouders toestemming geven voor zorg. Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dat zij los van hun ouders toestemming mogen geven. 

Informeren van cliënten en hun ouders/verzorgers

De NSDSK heeft als plicht om cliënten zo goed en zo volledig mogelijk te informeren over uitslagen van onderzoek en over de voortgang van de behandeling. Dit gebeurt tijdens het bezoek aan de NSDSK, maar ook telefonisch en per post. Voor kinderen geldt dat de NSDSK contact heeft met de ouders die wettelijk gezag hebben. Als deze ouders samen op één postadres wonen dan stuurt de NSDSK uitnodigingsbrieven en verslagen van onderzoek en behandeling enkelvoudig op en gericht aan beide ouders. Als de relatie van ouders verbroken is en beide ouders op een ander postadres wonen, dan stuurt de NSDSK uitnodigingsbrieven en verslagen van onderzoek en behandeling naar beide postadressen. Voorwaarde hierbij is dat allebei de ouders, ondanks de verbroken relatie, wettelijk gezag hebben.

Informeren van andere hulpverleners

Hulpverleners van de NSDSK hebben een beroepsgeheim, zij mogen nooit zonder uw toestemming informatie over u of over uw kind delen met andere personen. Soms is het wenselijk om andere hulpverleners die betrokken zijn bij uw zorg of de zorg van uw kind te informeren over de resultaten van het onderzoek of de behandeling. U wordt hiervoor altijd van tevoren om toestemming gevraagd. Als er binnen de NSDSK meerdere hulpverleners betrokken zijn bij de zorg, dan kunnen zij onderling over uw situatie of over uw kind overleggen. U bent altijd op de hoogte welke hulpverleners bij de zorg betrokken zijn en de uitkomsten van teamoverleggen worden met u besproken. Als u of uw kind voor diagnostiek naar het Audiologisch Centrum is verwezen dan wordt de verwijzer (meestal de huisarts of de arts van het consultatiebureau) altijd schriftelijk geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. In de uitnodigingsbrief krijgt u informatie over de werkwijze van de NSDSK. Als u bezwaar heeft tegen het opsturen van de onderzoeksresultaten naar de verwijzer, dan kunt u dit tijdens het bezoek aan het Audiologisch Centrum kenbaar maken.

Inzagerecht dossier

Als cliënt of als ouder (met wettelijk gezag) heeft u recht op inzage, wijziging en vernietiging van uw dossier of het dossier van uw kind. Een verzoek om inzage in het dossier kan schriftelijk worden aangevraagd bij de betrokken hulpverlener of diens leidinggevende. Dit is tevens de persoon bij wie u terecht kunt met vragen over over uw dossier of vragen over inzage in het dossier.

Meer informatie

Als u vragen heeft over hoe de NSDSK omgaat met persoonsgegevens en met de privacy van cliënten kunt u contact opnemen met Marjolein Meester, beleidsadviseur van de NSDSK. Zij is te bereiken via mmeester@nsdsk.nl of via telefoonnummer 020 - 574 59 45.


Contact


NSDSK Algemeen

   020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

     Lutmastraat 167 1073 GX Amsterdam
Audiologisch Centrum Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD AlkmaarVolg ons op