Vroegbehandeling


Lees voor

De Vroegbehandeling is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. De behandeling is gericht op het kind, de ouders en de directe omgeving. In de behandeling staat de communicatie tussen ouder en kind centraal. Het aanbod bestaat uit: groepsbehandeling of behandeling door het Ambulant team, en cursussen voor ouders en overige betrokkenen, zoals grootouders en groepsleiders van de peuterspeelzaal.

Contact


NSDSK Algemeen

   020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

     Lutmastraat 167

1073 GX Amsterdam
Audiologisch Centrum Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a 1816 KD AlkmaarVolg ons op