Psychologisch / Ontwikkelingsonderzoek


Lees voor

Wanneer er problemen zijn in de algehele ontwikkeling heeft dit vaak invloed op de spraaktaalontwikkeling en omgekeerd. Als het nodig is, wordt in overleg met u, een psychologisch onderzoek bij uw kind afgenomen.

De gedragswetenschapper (psycholoog /orthopedagoog) stelt u een aantal vragen over de algehele ontwikkeling van uw kind. Na dit gesprek volgt een test. Bij jonge kinderen gebeurt dit spelenderwijs. Hierbij kijken we onder andere naar het leervermogen, de aandacht en concentratie, het gedrag en de motoriek.

Bij kinderen met spraaktaalproblemen nemen we in de meeste gevallen een niet-talige ontwikkelingstest of intelligentietest af (uw kind hoeft geen taal te begrijpen of te gebruiken om de test goed uit te voeren).


Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op