Linguïstisch onderzoek


Lees voor

Bij het linguïstisch onderzoek doet de klinisch linguïst uitgebreider onderzoek naar de spraaktaalontwikkeling. Zo kunnen er gerichte behandeladviezen worden opgesteld. De (aanvullende) testen zijn op het gebied van de spraakproductie, woordenschat, zinsbouw of vertelvaardigheid. Ook maken wij filmopnames om de spontane taal van uw kind te onderzoeken. Indien uw kind een andere moedertaal heeft dan het Nederlands vragen wij de hulp van een tolk.

Contact


NSDSK Algemeen

   020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

     Lutmastraat 167

1073 GX Amsterdam
Audiologisch Centrum Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a 1816 KD AlkmaarVolg ons op