Linguïstisch onderzoek


Lees voor

Bij het linguïstisch onderzoek doet de klinisch linguïst uitgebreider onderzoek naar de spraaktaalontwikkeling. Zo kunnen er gerichte behandeladviezen worden opgesteld. De (aanvullende) testen zijn op het gebied van de spraakproductie, woordenschat, zinsbouw of vertelvaardigheid. Ook maken wij filmopnames om de spontane taal van uw kind te onderzoeken. Indien uw kind een andere moedertaal heeft dan het Nederlands vragen wij de hulp van een tolk.

Contact

 

NSDSK Algemeen

    020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

   Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

Audiologisch Centrum
Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Spraaktaalcentrum
Amsterdam Noord

   020-5745920

   stan@nsdsk.nl

   Noordeinde 124B
1121 AL Landsmeer

 

 

Volg ons op