Groepsbehandeling


Lees voor

Behandelgroep de Ster, voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Bij de behandeling zijn altijd meerdere mensen betrokken. Op de behandelgroep ‘de Ster’ zijn een gedragswetenschapper, een logopedist en twee pedagogisch begeleiders aanwezig. Samen vormen zij het multidisciplinair team. Zij behandelen de kinderen en volgen samen de ontwikkeling. Omdat de kinderen nog jong zijn vindt de behandeling spelenderwijs plaats. Op de Ster werken wij met thema’s en doen wij allerlei activiteiten die geschikt zijn voor jonge kinderen. Via deze activiteiten wordt gewerkt aan gerichte doelen. U als ouder bent heel belangrijk in het behandeltraject van uw kind. Elke drie maanden is er een gesprek met u en het behandelteam. Samen maken we afspraken over de behandeling en stellen we doelen vast. De behandeling stopt als de behandeldoelen zijn bereikt of als het kind 4 jaar wordt en naar een vervolgplek gaat.

Klik hier voor een overzicht van onze Ster behandelgroepen.

Hoe en Wie op de Ster

Logopedie op de Ster


English | Türk | Alearabia

Behandelgroep de Zon, voor kinderen met een fonologische stoornis

Voor kinderen vanaf 3 jaar met ernstige problemen in het verstaanbaar spreken is in maart 2017 behandelgroep ‘de Zon’ van start gegaan. Op deze behandelgroep zijn een gedragswetenschapper, een klinisch linguïst, twee logopedisten en een pedagogisch begeleider aanwezig. Net als op de Ster vindt behandeling spelenderwijs plaats. Tijdens individuele logopediesessies en groepsactiviteiten wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van de verstaanbaarheid van uw kind. U wordt als ouder actief betrokken bij de behandeling van uw kind. Er zijn informatieochtenden, u kunt meekijken met logopediesessies en krijgt advies over oefeningen die u thuis kunt doen. Na drie maanden is er een gesprek met u en het behandelteam over de voortgang en de behandeldoelen. Na een half jaar verlaat uw kind de Zon. Wij bespreken dan met u de beste vervolgstappen. Deze zijn afhankelijk van de vooruitgang en de leeftijd van uw kind. Bij alle kinderen op de groep meten we de ontwikkeling op gebied van fonologie, taal en gedrag. Dit doen we als uw kind start op de groep, na drie maanden, na zes maanden en voor het laatst zes maanden nadat uw kind de Zon heeft verlaten.

Ervaringen ouders met Fonologie


English | Türk | Alearabia

Behandeling thuis of op het dagverblijf

Als onderdeel van de groepsbehandeling kan de behandeling kan ook thuis plaatsvinden of op het dagverblijf van uw kind. We noemen dit ambulante begeleiding. Ouders krijgen ambulante begeleiding wanneer zij een vraag hebben over de opvoeding van hun kind met TOS of wanneer wij ter overbrugging van plaatsing op de behandelgroep starten met begeleiding thuis. Een ambulant begeleider ondersteunt ouders, leidsters en andere betrokkenen bij het stimuleren van de taalontwikkeling en de algehele ontwikkeling. Ook hierbij is de gedragswetenschapper altijd betrokken.

Behandeling door het Ambulant team

Behandeling door het Ambulant Team vindt gedurende een half jaar plaats bij het gezin thuis en op de opvang. Het Ambulant Team bestaat uit een teamleider/gedragswetenschapper, een logopedist en een ambulant TOS begeleider. U leert als ouder door middel van indirecte logopedie vaardigheden waarmee u actief de spraak- en taalproblemen van uw kind kunt verminderen en de taalontwikkeling kunt stimuleren. De groepsleiding/gastouder leert van een ambulant TOS begeleider door middel van coaching hoe zij de taalontwikkeling van uw kind op de opvang kan stimuleren. De behandeling thuis en op de opvang zijn op elkaar afgestemd. Ouders kunnen daarnaast begeleiding krijgen met betrekking tot opvoedingsvragen die samenhangen met de taalproblemen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit TOS van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl.

Contact


NSDSK Algemeen

   020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

     Lutmastraat 167 1073 GX Amsterdam
Audiologisch Centrum Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a 1816 KD AlkmaarVolg ons op