Coronavirus

Lees voor
NSDSK volgt de algemene richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de Rijksoverheid en het RIVM. Voor de meest actuele informatie verwijzen we u dan ook naar de website van het RIVM. Hier vindt u ook algemene informatie en antwoorden op de veel gestelde vragen.
Dragen mondkapjes

De NSDSK volgt het dringende advies van de overheid voor het dragen van een niet-medisch mondkapje in de publieke ruimte. Locaties van de NSDSK vallen buiten de publieke ruimte. Toch adviseren we medewerkers en cliënten (vanaf 13 jaar) een niet- medisch mondkapje bij zich te hebben en te dragen in verkeersruimtes en situaties waarin veel kruisverkeer is. Het gaat dan om trappenhuizen, gangen, wachtkamers en toiletten waar mensen zich doorheen verplaatsen.

Reizen naar Corona risicogebieden

Wij volgen de adviezen van de rijksoverheid met betrekking tot het reizen naar een risicogebied, dit zijn de oranje en rode gebieden. Klik hier voor meer informatie. De overheid adviseert om deze landen niet te bezoeken voor vakantie. Is wel bezoek gebracht aan een van deze landen, dan is het dringende advies om na terugkomst 10 dagen thuis in quarantaine te gaan.

Bent u in een risicogebied geweest en heeft u een afspraak bij de NSDSK, dan gaan de afspraken in de eerste tien dagen na thuiskomst niet door. Wij vragen u uw contactpersoon van de NSDSK hierover te informeren en uw afspraak te verplaatsen. 
Heeft u een afspraak bij het Audiologisch Centrum Holland Noord in Alkmaar, dan kunt u bellen naar 072-5141050 om uw afspraak te verplaatsen. 
Heeft u een afspraak bij het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord in Landsmeer, dan kunt u bellen naar 020-5745920 om uw afspraak te verplaatsen. 

Audiologisch Centrum Holland Noord

Op het ACHN volgen wij bij de spraaktaaldiagnostiek en de audiologische zorg voor volwassenen en kinderen de hiervoor opgestelde veiligheidsvoorschriften. Wij nodigen cliënten telefonisch uit. Het nummer van het ACHN dat in de display verschijnt is 072-5141050.     
Heeft u vragen over uw afspraak? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de NSDSK.

Behandelgroepen

Op onze behandelgroepen nemen wij de hygiënemaatregelen in acht zoals opgesteld door het RIVM.

Academie

Onze cursussen en opleidingen vinden plaats met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. Neem voor overige cursussen contact op via academie@nsdsk.nl

Gehoorscreening

Op maandag 4 mei is de gehoorscreening weer van start. Door de uitbraak van het coronavirus wordt deze screening sinds 24 maart tijdelijk niet uitgevoerd. Voor kinderen die de gehoorscreening hebben gemist, is er een inhaalprocedure. De ouders ontvangen hierover bericht via hun eigen jeugdgezondheidszorgorganisatie.

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd samen met de hielprikscreening. Een tijdige hielprik is noodzakelijk, omdat de ziekten die de hielprik opspoort snel behandeld moeten worden. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van gehoorverlies is ook belangrijk, maar kan iets langer wachten. Opschorten met enkele weken is nog in te halen. Het programma blijft ook in deze situatie gericht op het opsporen van kinderen met gehoorverlies zodat indien nodig, voor de leeftijd van 6 maanden kan worden gestart met passende interventies. Betrokken partijen RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek, De bracheorganisaties Actiz en GGD Ghor NL, de NSDSK, de FENAC en de KKAU zullen hun uiterste inzet geven om dit doel voor alle kinderen te behalen. 

Lees meer hierover via de link: https://www.pns.nl/gehoortest-baby/professionals/coronavirus 
Informatie voor ouders vindt u op: www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus

Voor vragen kunt u contact opnemen met de NSDSK via 020 5745 945.
Vraag naar een medewerker van de afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen.


Klik hier voor actuele informatie over het nieuwe Coronavirus (COVID-19) van het RIVM.

 

 

 

Contact

 

NSDSK Algemeen

   020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

     Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam

 

 

 

Audiologisch Centrum Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar

 

 

Volg ons op