Coronavirus

Lees voor
NSDSK volgt de algemene richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de Rijksoverheid en het RIVM. Voor de meest actuele informatie verwijzen we u dan ook naar de website van het RIVM. Hier vindt u ook algemene informatie en antwoorden op de veel gestelde vragen.
Heeft u een afspraak op het ACHN?

Alle afspraken op het ACHN tot en met 28 april komen te vervallen, tenzij u ander bericht heeft ontvangen. 
Heeft u vragen over uw afspraak? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de NSDSK.

Behandelgroepen

Alle behandelgroepen zijn tot en met 3 mei gesloten (i.v.m. de meivakantie).

Academie

Alle cursussen die plaatsvinden tot en met 28 april worden geannuleerd. 
Heeft u vragen over de cursussen? Neem dan contact op via academie@nsdsk.nl

Tijdelijke stop gehoorscreening voor pasgeborenen vanaf 24 maart

Vanaf dinsdag 24 maart wordt de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk niet uitgevoerd. Dit in verband met het Coronavirus. De betrokken partijen, RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek, De bracheorganisaties Actiz en GGD Ghor NL, de NSDSK, de FENAC en de KKAU onderzoeken nu hoe de gehoorscreening daarna alsnog kan plaatsvinden. De ouders worden geïnformeerd zodra dit duidelijk is. Deze maatregel duurt vooralsnog tot en met 28 april.

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd samen met de hielprikscreening. De hielprik blijft wél doorgaan. Een tijdige hielprik is noodzakelijk, omdat de ziekten die de hielprik opspoort snel behandeld moeten worden. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van gehoorverlies is ook belangrijk, maar kan iets langer wachten. Opschorten met enkele weken is nog in te halen. Het programma blijft ook in deze situatie gericht op het opsporen van kinderen met gehoorverlies zodat indien nodig, voor de leeftijd van 6 maanden kan worden gestart met passende interventies. Betrokken partijen zullen hun uiterste inzet geven om dit doel voor alle kinderen te behalen. 

Een belangrijke reden voor deze keuze is om de kans op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Dit bereiken we door het huisbezoek zo kort mogelijk te houden. Ook kan op dit moment de vervolgdiagnostiek en behandeling vaak niet plaatsvinden, als er een afwijkende uitslag van de screening is. Daarom stoppen we tijdelijk met de gehoorscreening.

Kinderen die al een 1e screening hebben gehad, krijgen zoveel mogelijk wel een 2 of 3e screening. Het besluit van de staatssecretaris om geen nieuwe kinderen te gaan screenen is bindend. Dus alle JGZ organisaties zullen zich hier aan moeten houden. 

Lees meer hierover via de link: https://www.pns.nl/gehoortest-baby/professionals/coronavirus 
Informatie voor ouders vindt u op: www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus

Voor vragen kunt u contact opnemen met de NSDSK via 020 5745 945.
Vraag naar een medewerker van de afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen.


Klik hier voor actuele informatie over het nieuwe Coronavirus (COVID-19) van het RIVM.
Contact


NSDSK Algemeen

   020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

     Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
Audiologisch Centrum Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD AlkmaarVolg ons op