Coronavirus

Lees voor

Zorgactiviteiten
Bij al onze zorgactiviteiten en cursussen en trainingen volgen wij de algemene richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. 
Klik hier voor meer informatie over het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) en klik hier voor meer informatie over het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN). Wij geven onze cursussen en trainingen zo mogelijk online. Als dat niet mogelijk is kunnen cursussen en trainingen, wanneer ze noodzakelijk zijn voor de zorg, doorgaan in fysieke vorm.
Voor de meest actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen verwijzen we u naar de website van het RIVM.  

Dragen mondkapjes

Per 1 december 2020 is het dragen van een niet-medisch mondkapje in de publieke ruimte verplicht. Locaties van de NSDSK vallen buiten de publieke ruimte. Toch adviseren we medewerkers en cliënten (vanaf 13 jaar) een niet- medisch mondkapje bij zich te hebben en te dragen in verkeersruimtes en situaties waarin veel kruisverkeer is. Het gaat dan om trappenhuizen, gangen, wachtkamers en toiletten waar mensen zich doorheen verplaatsen.

Reizen naar Corona risicogebieden

Wij volgen de adviezen van de rijksoverheid met betrekking tot het reizen naar een risicogebied, dit zijn de oranje en rode gebieden. Klik hier voor meer informatie. De overheid adviseert om deze landen niet te bezoeken voor vakantie. Is wel bezoek gebracht aan een van deze landen, dan is het dringende advies om na terugkomst 10 dagen thuis in quarantaine te gaan. 

Bent u in een risicogebied geweest en heeft u een afspraak bij de NSDSK, dan gaan de afspraken in de eerste tien dagen na thuiskomst niet door. Wij vragen u uw contactpersoon van de NSDSK hierover te informeren en uw afspraak te verplaatsen. 
Heeft u een afspraak bij het Audiologisch Centrum Holland Noord in Alkmaar, dan kunt u bellen naar 072-5141050 om uw afspraak te verplaatsen. 
Heeft u een afspraak bij het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord in Landsmeer, dan kunt u bellen naar 020-5745920 om uw afspraak te verplaatsen. 

Audiologisch Centrum Holland Noord

Op het ACHN volgen wij bij de spraaktaaldiagnostiek en de audiologische zorg voor volwassenen en kinderen de hiervoor opgestelde veiligheidsvoorschriften. Wij nodigen cliënten telefonisch uit. Het nummer van het ACHN dat in de display verschijnt is 072-5141050.     
Heeft u vragen over uw afspraak? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de NSDSK.

Behandelgroepen

Op onze behandelgroepen nemen wij de hygiënemaatregelen in acht zoals opgesteld door het RIVM.

Academie

Onze cursussen en opleidingen vinden plaats met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. Neem voor overige cursussen contact op via academie@nsdsk.nl

Gehoorscreening

De gehoorscreening voor pasgeboren baby's gaat door tijdens de huidige lockdown. 

Meer informatie via de link: https://www.pns.nl/gehoortest-baby/professionals/coronavirus 
Informatie voor ouders vindt u op: www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus

Voor vragen kunt u contact opnemen met de NSDSK via 020 5745 945.
Vraag naar een medewerker van de afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen.


Klik hier voor actuele informatie over het nieuwe Coronavirus (COVID-19) van het RIVM.