NSDSK Shop

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NSDSK Shop

Lees voor

De KinderGebaren-app

Lees voor

De KinderGebaren-app

De KinderGebaren-app is onlangs uitgebreid met 58 'eten en drinken' gebaren en 21 gebaren rondom tijd en dagen van de week, dankzij de bijdrage van de VGN-gehandicaptenzorgprijs 2018. Met deze uitbreiding zijn in de KinderGebaren-app 279 gebaren, gemaakt door en voor kinderen, samengebracht. De app is ontwikkeld door de vader van een doof jongetje en de NSDSK en is gratis beschikbaar.

Dove en horende kinderen kunnen met de app spelenderwijs gebaren leren, aan de hand van voorbeeldfilmpjes. De gebaren in de filmpjes zijn gemaakt door 19 dove, slechthorende en horende kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar. Ook horende broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes kunnen de app gebruiken. Zo kunnen dove, slechthorende en horende kinderen met elkaar communiceren. De gebaren zijn ingedeeld in de categorieën: dieren, ik en mijn omgeving, leuk, seizoenen en emoties en de nieuwe categorieën eten en drinken en tijd en dagen van de week. Ook zit er een quiz in de app waarmee de kinderen hun gebarenkennis kunnen testen. Dit is de eerste gebaren-app die voor en door kinderen is gemaakt.

De KinderGebaren-app heeft in april 2017 de Siméa Innovatieprijs gewonnen en in november 2018 de Gehandicaptenzorgprijs. Ook ontving de KinderGebarenapp een eervolle vermelding van de Cinekid Media Awards 2017. De KinderGebaren-app werd mogelijk gemaakt met financiële steun van de NSGK. 

Kosten

De update van de app is gratis beschikbaar via de App Store. We hebben een video gemaakt van de groente en fruitgebaren. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met NSDSK via 020 574 59 45 of nsdsk@nsdsk.nl