Emotieweb

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NSDSK cursus

   do 22-04-2024 en do 10-06-2024

   22 uur

   1.463,-

   TOS/DSH

Emotieweb

 

    do 22-04-2024 en do 10-06-2024

     22 uur

      1.463,-

    TOS/DSH

Lees voor
Lees voor

Als de sociaal-emotionele ontwikkeling bij een kind niet goed verloopt, kan dit leiden tot problemen in de omgang met anderen en tot frustraties. Opsporen waar de achterstanden precies zitten, geeft handvatten voor de behandeling. Zo kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden. Emotieweb brengt middels (observatie)taken en vragenlijsten verschillende deelgebieden van het sociaal-emotioneel functioneren in kaart. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van emoties, het uiten van empathie, maar ook aan gedragsproblemen. De scores van een kind op deze aspecten worden via Emotieweb vergeleken met die van een normgroep. De visuele rapportage maakt het mogelijk om in één oogopslag te zien waar de sterke en zwakke kanten van een kind zitten.

Voor wie

Gedragswetenschappers, professionals werkzaam in speciaal onderwijs, ambulante begeleiding, etc. 

Wat je gaat leren

 • Theoretische achtergrond over de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen van 1 t/m 15 jaar. Hierbij is er specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met TOS en DSH kinderen.
 • Gebruik van de online omgeving - www.emotieweb.nl.  
 • Interpretatie van scores en profielen uit Emotieweb en toepassing hiervan in de behandelpraktijk.

Hoe je gaat leren

 • Face to face tijdens trainingsdagen
 • Oefenen in de praktijk: testafname bij proefpersoon
 • Zelfstudie: handboek Emotieweb doornemen

Programma

Bijeenkomst 1:

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt theoretisch ingegaan op het belang van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling en de risico's voor kinderen met communicatieve problemen. Daarnaast wordt kennis gemaakt met het instrument en met de website. Aan de hand van filmpjes en voorbeeldprofielen wordt geoefend met het scoren van de (observatie)taken en met het interpreteren van scores. Je ontvangt tijdens deze bijeenkomst ook het testmateriaal voor Emotieweb. Tussen de eerste en tweede bijeenkomst oefen je de testafname op een proefpersoon en gebruik je de online omgeving om een profiel te genereren. De filmopname en het profiel zijn input voor de tweede bijeenkomst. 

Bijeenkomst 2:

Tijdens de tweede bijeenkomst worden fragmenten uit de oefenafnames van de cursisten bekeken, wordt de wijze van afname besproken en wordt er samen gescoord. Vervolgens interpreteren de cursisten met elkaar de profielen die zij gegenereerd hebben op basis van de oefenafnames en wordt nagedacht over gevolgen voor de behandeling. Daarnaast worden casussen uit de praktijk behandeld en is er aandacht voor verslaglegging. Tot slot wordt gediscussieerd over het toepassen van Emotieweb in de eigen organisatie.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld 22 uur:

 • 14 uur – trainingsdagen
 • 8 uur – zelfstudie en oefenen in de praktijk

De training bestaat uit vier dagdelen, verdeeld over twee bijeenkomsten met daartussen een periode van vijf weken. 

Kosten en inschrijving

Kosten 

Eenmalig € 1.463,- voor de training. Over dit bedrag hoeft geen BTW te worden berekend. De NSDSK is een CRKBO geregistreerde instelling en daarom geldt dat alle opleidingen van de NSDSK zijn vrijgesteld van de heffing van BTW. 
Daarnaast schaft de organisatie een licentie aan die jaarlijks verlengd moet worden. Zie voor meer informatie: www.emotieweb.nl/voor-professionals/prijslijst-emotieweb.html

Opleidingsniveau

WO, HBO met relevante werkervaring. 

Toelatingseisen

Ben je gedragswetenschapper met een academische achtergrond en klinische ervaring, dan kun je de training volgen. Als je een HBO-achtergrond hebt en beschikt over relevante werkervaring, zoals in het speciaal onderwijs of de ambulante begeleiding, dan kun je ook deelnemen aan de training.  Ervaring met het interpreteren en bespreken van testresultaten met ouders en/of collega's is vereist. Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen, neem dan contact met ons op via emotieweb@nsdsk.nl.

Inschrijfprocedure

Vul het inschrijfformulier in. Je ontvangt binnen een werkweek een bevestiging van de inschrijving met alle relevante informatie.  

Deelnamevoorwaarden

Aanwezigheid op alle dagdelen is verplicht. Minimaal één filmopname van een testafname moet ter beoordeling zijn voorgelegd. 

Locatie, data en tijd

 

Datamaandag 22 april 2024 en maandag 10 juni 2024
Tijden9.00 tot 16.00 uur
LocatieSTAP, Hofgeest 343, 1102 ER Amsterdam


Mocht deze planning niet passen, kun je je aanmelden voor de wachtlijst Emotieweb.

Afronding

Als je beide trainingsdagen hebt gevolgd en een oefenafname hebt aangeleverd die als voldoende is beoordeeld, ontvang je een certificaat en de accreditatiepunten die aan deze training zijn toegekend. Je bent dan in staat om Emotieweb zelfstandig en op correcte wijze in te zetten.

Accreditatie

 • K&J/OG herregistratie – 13
 • K&J/OG opleiding – 6,5
  behandeling – 2
  diagnostiek – 2
  overige taken – 2,5 

Punten worden uitsluitend toegekend wanneer deelnemers bij beide cursusbijeenkomsten aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgesloten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sophie Hockers, coördinator Academie via 020-5745945 of academie@nsdsk.nl.

Inschrijfdata: