Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

Het ACHN helpt iedereen, van jong tot oud, die klachten heeft aan zijn gehoor of problemen heeft met spraak en taal. Het ACHN is er voor onderzoek en advies en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor u of uw kind.




De Vliegerstraat 1a

1816 KD Alkmaar

T 072-5141050 | E achn@nsdsk.nl




Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN)

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) in Landsmeer is een centrum voor (jonge) kinderen waarbij zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling en mogelijk sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In het STAN vindt Spraaktaalonderzoek plaats en zijn behandelgroepen gevestigd.


Noordeinde 124B

1121AL Landsmeer

T 020-5745920 | E stan@nsdsk.nl







Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

Het ACHN helpt iedereen, van jong tot oud, die klachten heeft aan zijn gehoor of problemen heeft met spraak en taal. Het ACHN is er voor onderzoek en advies en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor u of uw kind.



T 072-5141050 | E achn@nsdsk.nl





Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN)

Het Spraaktaalcentrum Amsterdam Noord (STAN) in Landsmeer is een centrum voor (jonge) kinderen waarbij zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling en mogelijk sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

In het STAN vindt Spraaktaalonderzoek plaats en zijn behandelgroepen gevestigd.


Het Spraaktaalcentrum gaat per 1 augustus open.




T 020-5745920 | E stan@nsdsk.nl





Contact


NSDSK Algemeen

   020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

     Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam




Audiologisch Centrum Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar



Volg ons op